Aktuality >> Propojený BIM pro navrhování staveb

Propojený BIM pro navrhování staveb

Lepší přehled o projektu díky funkcím cloudu

Aktuality

Ve své přednášce z roku 2013 v Kanadském centru pro architekturu vymezil Stan Allen důležitý rozdíl mezi pojmy "výpočetní" a "digitální".

V Princetonu nás velmi správně učili, abychom nepouživali "digitální" ale "výpočetní", když mluvíme o počítačích v kontextu stavebnictví. "Digitální" je jakýmsi stavem bytí. Je to vlastnost. Když řeknete "výpočetní", mluvíte o aktivních procesech.

Všiml si, že zatímco stavební průmysl již mnoho let směřuje k digitálním systémům, protože informace jsou generovány pomocí počítačů, teprve nyní se plně zabýváme výpočetními aspekty: používáme počítač nejen pro vytváření dat, ale i pro řízení, zpracování a vytváření samotných nápadů. Digitální i výpočetní nástroje se kdysi zdály být novátorské, dnes ale žádná schopná firma neuvažuje o jejich opuštění, protože obor stavebnictví se nezpochybnitelně posouvá do Informačního věku.

V této zprávě se Autodesk zamýšlí nad tím, jak se vývojové trendy tohoto odvětví vyvíjely směrem k poskytování lepších staveb. Od prvních dnů počítačem podporovaného projektování (CAD, Computer-Aided Design) až po informační modely budov (BIM), cloudové výpočty a generativní navrhování vás provede putováním věky - Érou dokumentace, Érou optimalizace a Érou propojení - a představí vizi budoucnosti stavebního průmyslu.
 

ÉRA DOKUMENTACE


Od zavedení počítačů v akademické sféře v padesátých letech minulého století má CAD software významný dopad na obor architektury a stavební projekce. Ten exponenciálně vrostl v osmdesátých letech, po nástupu osobních počítačů. V dávných dnech CAD započaly nástroje jako je AutoCAD "Éru dokumentace".

Ačkoli tehdejší výzkumníci předpovídali vzrušující budoucnost interakcí mezi stroji a lidskými návrháři, prvními počítačovými nástroji, které architekti začali využívat ve velkém, byly počítačové verze tradičních nástrojů pro kreslení a prezentování. Software, data a plotry nahradily rýsovací prkna a pauzáky. Umožnily sice projektantům vytvářet technické výkresy mnohem rychleji než pomocí tradičních metod, nepředstavovaly ale zásadní změnu procesu návrhu.

I kvůli tomu si tento obor začal uvědomovat, že CAD výkresy nemusí být nutně tím nejlepším způsobem, jak sdílet, upravovat a ukládat prováděcí soubory. Místo toho konstruktéři a projektanti hledali způsoby, jak kombinovat modely, které vytvářejí, s technickými výkresy založenými na 3D tvarech - to vymezuje přechod z CAD na 3D modelování.

Posuňme se dopředu o dvě desetiletí a vidíme mohutné rozšíření nové technologie, BIM, kde jsou aplikovány výpočty pro reprezentaci artefaktů staveb jako trojrozměrných, chování simulujících předchůdců jejich budoucích fyzických protějšků. To poskytuje kritickou základnu, která pomáhá projektantům, stavitelům a majitelům získat konkurenční výhody díky schopnosti přístupu, sdílení a využívání obrovského množství informací po celou dobu životnosti budov i infrastruktury.

BIM rozmazává hranice mezi digitálním zpracováním a fyzicky existujícími systémy, což způsobuje, že fáze návrhu a stavby projektů se přibližují. Přechod z CAD na BIM byl obtížný, jen částečně podpořený zrychlujícími se schopnostmi samotných strojů v ukládání dat, výkonu procesoru a rozlišení grafiky. Co je ale větší výzvou: BIM převrací tisíceleté tradice pracovních postupů výstavby - znázornění a komunikace prostřednictvím 2D výkresů teď uvolňuje cestu databázím, kde výkresy jsou spíše výsledkem než samotným účelem. Tyto databáze, bohaté na dostupné informace, umožňují prezentovat i analyzovat návrh během jeho postupného vyvoje, a umožňují tak architektům a projektantům vyhodnocovat a optimalizovat komponenty projektu, jako jsou plochy, konstrukce nebo pohyb vzduchu. Poznatky, které jsou k dispozici z robustního digitálního modelu, jsou také podporovány analytickými nástroji, které vyhodnocují průběh návrhu.
 

ÉRA OPTIMALIZACE

(viz PDF)

ÉRA PROPOJENÍ

(viz PDF)
 

Co je propojený BIM?

Propojený BIM je BIM doplněný o výkon cloudu. Využitím schopností cloudu pro BIM procesy mohou profesionálové v oboru stavebnictví získat následující výhody:

 


Zpráva CONNECTED BIM FOR BUILDING DESIGN (PROPOJENÝ BIM PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEB) - PDF ke stažení:
 

PDF (22MB, česky)

, Vladimír Michl