Aktuality >> Příručka Jak pracovat s IFC v Revitu

Příručka Jak pracovat s IFC v Revitu

Tipy a doporučení pro práci s výměnným BIM formátem IFC

Aktuality

Souborový formát (datové schéma) IFC je uznávaným standardem pro koordinaci mezi BIM modely z různých zdrojů a pro neutrální výměnu BIM dat. Od nedávna platí i jako mezinárodní evropská norma pro BIM data (EN ISO 16739). Formát IFC je vyvíjen a udržován neziskovou organizací buildingSmart, která převzala úkoly původního konsorcia Industry Alliance for Interoperability založeného společností Autodesk.

Pro profesionály používající BIM aplikaci Autodesk Revit je nyní k dispozici 52stránková příručka "Revit IFC manual", která shrnuje doporučení pro práci s IFC soubory v Revitu. Přiručka vydaná společností Autodesk detailně osvětluje typy IFC souborů, jejich strukturu, třídy objektů, atributy objektů, úrovně detailu, mapování typů IFC a Revit objektů.V příručce najdete doporučení pro import IFC souborů do Revitu i pro export IFC z vašich projektů v Revitu, pro snadné prohlížení a sdílení IFC souborů.

Kompletní PDF příručku "Revit IFC manual" si můžete stáhnout ze stránky CAD Studio download (8 MB):
 

www.cadstudio.cz/getcode/IFCmanual
 

, Vladimír Michl