Aktuality >> Příručka BIM pro investory

Příručka BIM pro investory

Užitečný dokument organizace CzBIM

Aktuality

Jak informuje CzBIM ve svém nejnovějším členském zpravodaji, byla vydána nová užitečná publikace -  Příručka BIM po investory. Tento materiál je určen pro investory staveb z privátní i veřejné sféry. Přináší úvod do problematiky BIM z pohledu investorů a zodpovídá jejich nejčastější otázky. Kromě elektronické verze (viz níže) připravuje CzBIM i verzi tištěnou - ta bude oficiálně představena na konferenci BIM DAY 2018. 

Obsah příručky - kapitoly:

 • Proč BIM chtít
 • Spolupráce s využitím BIM
 • Mýty o BIM
 • Rozhodování o BIM
 • Scénáře nasazení BIM
 • Software
 • Otázky investora
 • Pojmy a zkratky

Pro investory přináší tato publikace základní vhled do výhod, možných úspor a snížených rizik při nasazení BIM technologií a postupů. Přináší odpovědi na časté výhrady, mýty a nejasnosti okolo vstupu do světa BIM. Populární bude jistě právě kapitola "Otázky investora" - ta zodpovídá následující otázky:

 • Ce je BIM pro investora?
 • Ušetří BIM peníze?
 • Co musím změnit a znát?
 • Co se budu muset naučit?
 • Na koho se mám obrátit?
 • Co mám od koho požadovat?
 • Jak mám BIM zadat?
 • Jaké nástroje mám použít?
 • Jak můžu s BIM lépe řídit projekt?
 • Hraje z hlediska BIM roli velikost projektu?
 • Umožní mi BIM dodržet rozpočet?
 • Pomůže mi BIM snížit množství změn?
 • Jak mi BIM pomůže v oceňování výstavby?
 • Jak pomůže BIM minimalizovat rizika v životním cyklu projektu?
 • Má smysl využívat jen některé nástroje a procesy?
 • Co bude BIM stát (kolik musím investovat)?
 • Je české prostředí připraveno na BIM?
 • Jsou české právní předpisy a instituce připraveny na používání BIM?
 • Kde mám tedy začít?

Elektronickou verzi 96stránkové příručky naleznete zde:


https://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-pro-investory


, Martin Slanec