Aktuality >> Příklad spolupráce v Revitu se statickým IFC modelem

Příklad spolupráce v Revitu se statickým IFC modelem

Lze v Revitu efektivně spolupracovat se statiky?

Aktuality

Lze v Revitu efektivně spolupracovat se statiky, kteří předají jen IFC model tak, aby model ARS vůbec nemusel obsahovat statické prvky? Ano, lze, ale má to několik specifik a potřebu správného nastavení.
 
Při spolupráci na projektu poměrně tvarově složitého bytového domu, který byl klientem požadován v BIM, jsem využili statický IFC model tak, že v modelu ARS nebyla žádná statická kce modelována a všechny statické konstrukční prvky byly do ARS modelu připojeny pomocí IFC modelu. Důvod tohoto způsobu práce byl zejména kvůli velké složitosti tvarů ŽB kcí a také proto, že statici nám nabídli použitelný IFC model předat a průběžně ho aktualizovat, což není úplně běžné. Výměna 2D DWG tak probíhala jen zpočátku prací a poté jsme si už předávali jen IFC model.
 
Základní specifikace projektu:
Bytový dům, 9NP, 2PP, HPP celkem 25.340m2, zastavěná plocha 4495m2, 144 bytů, 10 retailů, ŽB stěnový nosný systém, provětrávaná fasáda s odkladem s desek, LOP v 1NP, stropní chlazení a topení (rozvody potrubí v monolitické ŽB kci), sprinklery také v bytech (rozvody potrubí v monolitické ŽB kci).
Použitý SW:
Revit: ARS, FAS, VZT, RTCH, ZTI, ELE, SHZ, Terén, Koordinace
ArchiCAD (architekti): Interiér, Nábytek
Recoc: Statika
CDE: BIM 360 Docs
 

Je nutné ale úvodem uvést, že práce na BIM modelování byla použita až na realizační projekt DPS, jelikož projekt DSP byl vytvořen ještě standardně pomocí 2D (DWG) a požadovaný tvar ŽB kcí byl tedy známý již z DSP. Zároveň byl vzhledem ke složitosti fasády přizván k týmu také specialista projektant fasád, který v rámci DPS dodal také samostatný BIM model/y fasád.

V první fázi jsme tedy mohli současně na základě 2D DSP dokumentace vytvářet jak ARS model tak STA (statický) a FAS (fasádní) model.

Vše bylo již na začátku vymyšleno tak, že v ARS modelu budou obsažen jen všechny nenosné prvky, tzn. příčky, dveře, místnosti, podlahy, podhledy, nábytek, a obalové prvky které nejsou fasádami (skladby střech, zateplení atiky, podlahy teras apod.).

STA model tedy obsahoval komplet ŽB kce – stěny, stropní desky, trámy, schodiště, piloty, základy apod. FAS model potom jen prvky fasády (okna, izolaci fasád, obklady fasád, LOP apod.).

Zdá se to být poměrně jednoduché a funkční, vše mělo a několik drobných problémů oproti jiným standardním projektům:
 
  1. Připojení IFC. IFC statický model jsme nejprve připojovali přímo do ARS modelu. Revit si model na základě zvolené šablony převedl do formátu RVT a připojil až tento RVT model. Protože ale jako úložiště CDE bylo zvoleno BIM360 a to neumí jako připojený model připojit k Revitu IFC model (při zobrazení na BIM360 by statika úplně chyběla, což by bylo nepoužitelné), museli jsme do ARS modelu připojit tento STA model převedený do RVT. Ten jsme vždy převáděli z IFC do RVT načtením do prázdného RVT souboru pouze pro tento účel (a s načtenou vhodnou RTE pro převod do IFC). Nakonec se ukázalo, že takto načítat IFC do ARS modelu je výhodnější, i proto, že lze využít i pro ostatní TZB modely a převod z IFC bude vždy stejný.
 
  1. ID prvků IFC a kótování. STA model v IFC jsme zpočátku dostávali tak, že při každém novém IFC se u prvků v modelu změnilo jejich ID, což Revit vnímá jako nový prvek a pokud je již například okótován nebo otagován, tak se kóty smažou. To nakonec statici vyřešili v nativním SW (exportéru ze SW) a prvky už mají neměnné ID a není tedy problém s kótování a tagováním.
 
  1. Šrafy a filtrování IFC prvků. IFC neobsahovalo šrafy a proto jsme museli na základě naplnění hodnot IFC parametrů v ARS modelu ŽB kce vyšrafovat pomocí filtru (rozlišení standardního ŽB a vodostavebního apod.). Pro nastavení filtru je potřeba zvolit správný sdílený parametr ze STA modelu. Soubor sdílených parametrů z IFC vytváří Revit při prvním převodu z IFC do RVT (při prvním načtení do RVT). Tento soubor sdílených parametrů obsahuje všechny parametry z IFC. Potřebné parametry pro filtrování jsme tedy přenesly do našeho souboru sdílených parametrů a na základě nich jsme vytvořili filtry. Jednoho dne ale filtry přestali fungovat… Problém byl v tom, že jsme omylem smazali soubor sdílených parametrů z převodu IFC. Revit si tedy vytvořil nový soubor a prvkům v Revitu přiřadil parametry z tohoto nového souboru, které ač mají stejné názvy mají jiné ID a jsou tedy pro Revit různé a filtry nefungují. Nakonec jsme starý soubor sdílených parametrů vytáhly z našeho archivu a použili a vše bylo vyřešeno.
 
  1. Připojení vs Překrytí. V tomto případě jsme měli zpočátku ideální úmysl využít nastavení Typ reference na Připojení pro načtení model STA, ale i FAS do ARS modelu. To proto, aby projektanti profesí TZB nemuseli samostatně připojovat jak ARS model ale právě také STA a FAS a nastavovat právě filtry pro šrafy apod. To by za normálních okolností fungovalo, ale BIM360docs neumí s tímto pracovat a proto museli být modely připojeny standardně pomocí výchozího nastavení Překrytí. Všichni projektanti TZB tedy museli připojit i všechny modely podkladů (ARS, FAS, STA) a správně nastavit filtry přepsání aby bylo zobrazení podkladu všude stejné. To nebylo vůbec jednoduché… Nakonec se jako nejjednodušší ukázalo přenesení pomocí šablony pohledů a funkce Přenos projektových standardů.
 
  1. Umístění hostovaných prvků do statických kcí a omítky. Protože statické prvky vůbec nebyly v ARS modelu, museli jsme vymyslet jak umísti např. dveře do statické ŽB stěny která je do ARS pouze připojena. Možnosti jsou dvě, bud upravit rodiny dveří tak, aby nebyly hostované, nebo na pozice statických ŽB stěn umístit pomocné stěny v ARS modelu do kterých dveře umístit. Vyzkoušeli jsme obě varianty a obě jsou použitelné. Pro práci jsme ale zvolil variantu s pomocnými stěnami, protože jsme je využili i pro zobrazení omítek se kterými je při návrhu potřeba také počítat (normové rozměry místností, výměry místností apod.). Pomocné stěny jsme potom ovládali pomocí filtrů (průhlednost apod.)
 
  1. Ohraničení místností. Není až tak velký problém, je jen potřeba při načtení připojených modelů zvolit, který model má mít vliv na ohraničení místností. Nastavení může být různé pro ARS model a pro modely profesí TZB, které pracují s prostory.
 
  1. Nábytek od architektů. Požadavky na požadované pozice nábytku (vestavěného a volného) architekti modelovali v ArchiCADu a výměnným formátem byl tedy IFC. Nábytek je nutný zejména pro koordinaci koncových prvků a o to více, pokud vedou v ŽB kci, proto jsme pozice nábytku potřebovali přesné a odpovídající navržené dispozici. Problém byl s velikostí IFC. Při prvním zkušebním návrhu nábytku jsme dostali IFC, kde byl nábytek pro jeden byt a jeho velikost byla cca 100MB, což by při počtu cca 144 bytů znamenalo nepoužitelně veliký soubor. Postupně se podařilo získat IFC z ArchiCADu o velikosti cca 40MB, kde byl nábytek pro celý objekt. Snížení velikosti pomohla zejména míra detailu a podrobnosti nábytku, která je pro koordinaci dostačující (stačí základní objemy nábytku a rozpoznáním jeho typu)
 
 
I přes tyto počáteční i následné problémy jsme ale naladili spolupráci tak, že vše fungovalo jak jsme si na začátku představovali. Bylo to náročnější, ale díky této zkušenosti jsme načerpali mnoho nových zkušeností pro další využití.

Bohužel se ukázalo, že použití CDE BIM360 místo aby práci zejména usnadnilo, vytváří hodně překážek aby bylo vůbec s modely možné pracovat jak na místních úložištích tak i na cloudu BIM360. Jde zejména o práci s připojenými modely, což je ale u všech našich BIM projektů standardní věc.
 
 
15.5.2020
 
Lukáš Vacík
CASUA s.r.o.

, Lukáš Vacík
Nový příspěvek
User avatar
Jan Filipec - 18. 11. 2020 18:09:31
   
Anglicka verze
Pekny den,
diky za zajimavy clanek. Bylo by mozne ho prelozit do anglictiny? Spoluprace architektu a statiku je stale pomerne nedoresene tema a rad bych tento clanek v diskuzich obcas pouzil, bohuzel ale Cestina je mnohdy prekazkou.

User avatar
Vladimír Michl - 19. 11. 2020 8:45:55
   
RE: Anglicka verze
Dobrý den,
zkusíme autora, ale pro BIMfo.cz s anglickým překladem nepočítáme.