Aktuality >> Predajte BIM projekt a dáta vašim klientom

Predajte BIM projekt a dáta vašim klientom

Robte osvetu u Vašich klientov a vysvetľujte im základne rozdiely, medzi informačným modelom budovy a 2D projektovaním

Aktuality

To, že ste vytvorili projekt, ktorý je v BIM okrem iného znamená, že dokážete poskytnúť Vašim klientom veľkú pridanú hodnotu v porovnaní s projektami, ktoré sú spracované v klasických CAD systémoch a toto Vás odlišuje od konkurencie.

Váš klient dostane plnohodnotný 3D model, potenciálne v podrobnosti blížiacej sa reálnemu fyzickému objektu, ktorý si môže prezerať vo virtuálnej realite, každý element tohto objektu bude naplnený veľmi cennými informáciami, ktoré Vašim klientom pomôžu či už pri oceňovaní tohto projektu, výberu zhotoviteľa, následne v procese výstavby, ako aj jej užívania, či prípadne pri skončení jej životného cyklu.BIM projekt umožní Vašim klientom vysoko efektívne optimalizovanie nákladov a procesov v podstate v celom životnom cykle stavby.

Okrem toho je dôležité, aby Váš klient predal projekt koncovému zákazníkovi čo najvýhodnejšie. A ako sa hovorí - „obal predáva“, tak pri BIM je veľkou výhodou využiť možnosti profesionálnych vizualizácií, kde pre informačný model budovy odpadá nutnosť znovu modelovať 3D geometriu stavebných objektov a procesy aplikovania materiálov, nasvetlenia a výsledného renderingu fotorealistických vizualizácií môžu byť zahrnuté do procesov samotnej tvorby BIM modelu.
Odlíšte sa od konkurencie a využite všetky možnosti, ktoré Vám BIM ponúka, vďaka čomu sa môžete oveľa ľahšie dostať k viacerým, či prémiovým zákazkám.
 

, Adam Košík