Aktuality >> Využití BIM už ve fázi konceptu budovy

Využití BIM už ve fázi konceptu budovy

S BIM nástroji můžete začít už při rozpracování úvodních variant architektonického návrhu

Aktuality

Už při prvotním koncepčním navrhování můžete využít BIM nástroje, které usnadní následné rozpracování projektu. Aplikace Autodesk FormIt 360 umožňuje lehce vytvářet hmotové 3D návrhy variant stavby, zasadit je do kontextu konkrétní polohy na mapě a rychle analyzovat výslednou podlahovou plochu, materiály, energetické nároky a oslunění. Tento zajímavý 3D nástroj je určený pro desktop i mobilní zařízení a je kompatibilní s Revitem.

FormIt 360 umí také pracovat s modely ze SketchUp, včetně přímé editace 3D geometrie. Existuje ve verzi pro Windows, IOS i Android. I na tabletu tak můžete jednoduše načrtnout a analyzovat různé varianty stavby a jejího vnitřního uspořádání.

Více na FormIt 360

, Vladimír Michl

Fotogalerie