Aktuality >> Prechod na BIM - ako si vybrať správny HW a SW?

Prechod na BIM - ako si vybrať správny HW a SW?

Hardwarové a softwarové vybavenie súvisiace s prechodom na BIM

Aktuality

Jedným z predpokladov zefektívnenia biznisu v súvislosti s prechodom z klasického CAD projektovania na projektovanie v BIM je určitá investícia do nového hardwarového a softwarového vybavenia. Keďže procesy projektovania v BIM využívajú digitálny 3D model, ktorý by mal v ideálnom prípade interpretovať, alebo sa aspoň približovať k reálnej, fyzickej stavbe, ktorú projektujeme (tzv. digitálne dvojča), tak na zobrazenie a správu takéhoto digitálneho modelu je potrebné mať pracovnú stanicu s dostatočným výkonom. Podotknúť však chcem, že sa nemusí jednať o profesionálne, špecifické a vysokovýkonné pracovné stanice, stačiť by mal aj, zjednodušene povedané priemerný kancelársky notebook. Platí však úmera:
 
  • čím väčší projekt, tým väčšie nároky na pamäť RAM
  • čím reálnejšie zobrazenie 3D modelu požadujeme, tým výkonnejšia grafická karta
  • čím viac výpočtových úloh riešime, tým rýchlejší CPU potrebujeme
Rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitejšie, je prechod na správny BIM software. V súčasnosti ponúka trh rôzne softwarové riešenia v tejto oblasti, dôležité je zodpovedať si najskôr otázku, čo všetko chcem a potrebujem svojim klientom poskytnúť, či len napr. štúdiu a projekt pre stavebné povolenie, alebo realizačný projekt so všetkými profesiami, ako statika, TZB, elektro a pod., alebo chcem svojim klientom ponúknuť komplexné architektonicko-inžinierske služby, vrátane fotorealistických vizualizácií, energetických analýz, či simulácií výstavby a pod. Na všetky tieto požiadavky sú určené špecifické softwarové nástroje, kde niektorí poskytovatelia takýchto softwarových riešení vedia ponúknuť svojim klientom tzv. balíček All-In-One (všetko v jednom), ktorý obsahuje všetky potrebné softwarové nástroje pre komplexné projektovanie akýchkoľvej druhov stavieb v BIM (pre príklad uvediem napr. balíček AEC Collection od spoločnosti Autodesk®).

Pandemická situácia, ktorá v poslednej dobe zasiahla v podstate všetky oblasti celosvetovej ekonomiky a znemožnila priamy kontakt medzi  profesistami v rámci projektovania, výstavby a správy budovy, urýchlila prechod pre vzdialenú spoluprácu medzi jednotlivcami podieľajúcimi sa na danom projekte a väčšie i menšie spoločnosti začali s presunom celej správy životného cyklu stavby do tzv. spoločného dátového prostredia (CDE), teda „cloudu“. Tento prechod nevyžaduje špecifické hardwarové zariadenia a odpadá takisto relatívne komplikovaná problematika ohľadom správy firemných sietí, vrátane ich zabezpečenia. V oblasti realizácie a správy projektu BIM v CDE odpadá takisto potreba inštalovania akéhokoľvek software priamo do PC, keďže sa všetky CDE riešenia spúšťajú priamo cez internetový prehliadač, či už na PC, alebo tablete, alebo na inom mobilnom zariadení.

Ušetrené náklady a zároveň väčšie tržby súvisiace s prechodom z CAD na BIM Vám umožnia investovať do adekvátneho softwarového a hardwarového vybavenia a byť vo Vašom biznise ešte efektívnejšími.

, Adam Košík

Fotogalerie