Aktuality >> Pozvánka na 4. Konferenci BIM 2018

Pozvánka na 4. Konferenci BIM 2018

Nadace ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzBIM a další

AktualityNadace ABF,  Ministerstvo průmyslu a obchodu,  SPS, Česká agentura pro standardizaci a  CZ BIM 
si Vás dovolují pozvat na konferenci

4. KONFERENCE BIM 2018 
 
Místo konání:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1

Termín konání:
05.06.2018 - 06.06.2018 10:00 hod, předpokládaný konec 13:00 hod. 

Zaměřeno na: 
Hlavní téma: Koncepce zavádění metody BIM v České republice 

O záštitu budou požádáni: ministr průmyslu a obchodu, ministryně pro místní rozvoj, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, předseda Svazu Měst a obcí. 
Spolupracující organizace: SIA ČR, ČKAIT, SPS, IFMA a KZPS. 
 
Určeno pro: 
Projektanty, architekty, stavební firmy, školy, města a obce, odbornou a laickou veřejnost  
  
  
Obsah: 
  
Program 5. 6. 2018

10:00 – 12:30.  -  1. blok – moderuje: Petr Vaněk Odborná rada CZ BIM

Dopolední program  - Plenární zasedání 
     1. Iniciativa Stavebnictví 4.0 ve vazbě na Koncepci BIM – Jan Fibiger, Nadace ABF
     2. Organizace vládní Koncepce BIM – zástupce MPO
     3. Úloha a plány České agentury pro standardizaci – Jaroslav Nechyba, ČAS
     4. Příklady BIM v praxi
◾investor  - SFDI
◾projektant - Petr Matyáš, Di5, SPS
◾stavební dodavatel

     5. Provozovatel stavby  - zkušenosti  s BIMEM pro provoz domu a města - Ondřej Štrup    

     6. Prezentace vystavovatelů

 

12.30 – 13.30  PŘESTÁVKA  (občerstvení, networking)

 

13:30 – 17:00 - 2. blok – workshopy

Cílem workshopů bude iniciovat krátkou prezentací živou diskusi s očekáváním Vašich dotazů či komentářů.

13:30 – 15:00 – workshop 2A agentury ČAS za účasti vedoucí pracovních skupin agentury, moderuje: Jaroslav Nechyba
◾Datové a informační standardy – odborný garant: zástupce agentury ČAS
◾Šablony vlastností stavebních výrobků, návaznost na připravovaný zákon o stavebních výrobcích – odborný garant:  Štěpánka Tomanová, Ludmila Kratochvílová (MPO)
◾Podklady pro oceňování v metodě BIM, odborný garant: Jaroslav Nechyba

15:00 - 15:15  přestávka na kávu

15:15 – 17:00 – workshop 2B – moderuje Jan Fibiger, Nadace ABF
◾BIM a územní plán s využitím systémů BIM a GIS- odborný garant: Leoš Svoboda
◾BIM a stavební řízení - odborný garant: Petr Matyáš
◾BIM a Facility management - odborný garant: Ondřej Štrup

17.00 – Společenské setkání

 Program: 6. 6. 2018

10:00 – 13:00  - prezentace BIM pro studenty a pedagogy
◾technologie pro BIM ( virtuální reality, 3D modely, 3D tisk, 3D laser, 3D katastr )
◾ukázka práce s BIM modelem (simulace, analýzy, vizualizace …)
◾digitalizace

Současně s konferencí bude probíhat výstava výrobků a technologií ve stavebnictví – Miniexpo 2018 

Online příhláška na:
stavebniakademie.cz

, Martin Slanec