Aktuality >> Podporujeme naše školstvo – podporujeme BIM technológie

Podporujeme naše školstvo – podporujeme BIM technológie

Študentská súťaž BIM CHALLENGE

Aktuality

Je neoddiskutovateľné, že investícia do vzdelania našej mládeže je tou najlepšou a vráti sa nám všetkým viacnásobne. Môžem napísať, že sa už dlhodobo v rámci organizácie BIM asociácia Slovensko (BIMAS) snažíme robiť osvetu v nových projekčných technológiách BIM u komerčných firiem ale aj v školstve.

V roku 2020 v čase vyčíňania CORONA-19 sme nezištne pod záštitou BIMAS pre Stavebnú fakultu STU v Bratislave v rámci výuky zrealizovali dvojdňové základné školenie BIM – Revit, ktorého sa s veľkým záujmom zúčastnilo 60 študentov. Veríme, že veľa z nich bude úspešne tieto poznatky využívať v praxi.Tak ako aj v predchádzajúcich ročníkoch sme aj teraz v roku 2021 podporili BIM CHALLENGE – študentskú súťaž, ktorú organizovala BIMAS a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi.

Cieľom súťaže je podporiť BIM projektovanie na Slovensku, motivovať študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať umiestnenie týchto študentov vo firmách, ktoré podporujú inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného modelovania stavieb.
 
Tento ročník, ktorý sa konal on-line, sa súťaži zúčastnilo takmer 40 súťažiacich. Okrem študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá mala najpočetnejšie zastúpenie, sa zúčastnili aj súťažiaci z SvF TU Košice, SvF Žilinskej univerzity a jeden súťažiaci bol zo SvF VUT Brno.
 
Uvádzame poradie troch najúspešnejších účastníkov:
  1. Marek Sloboda, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
  2. Michal Zahuranec, Stavebná fakulta, UNIZA v Žiline
  3. Michal Šveda, Stavebná fakulta, STU v Bratislave


Ing. Ladislav Molnár / Arkance Systems SK / odovzdáva cenu Michalovi Švedovi – 3 najlepší projekt.


Spoločnosť ARKANCE SYSTEMS pre jedného z úspešných účastníkov BIM CHALLENGE pripravila hodnotnú vecnú cenu v podobe špičkových hodiniek GARMIN VIVOACTIVE 3 a poukaz na najrozšírenejšiu komerčnú česko-slovenskú nadstavbu Holixa Revit Tools pre BIM systém Revit, ktorú bude môcť na vyžiadanie bezplatne používať.


    
Veríme, že profesionálne doplnky BIM ako aj športové doplnky pomôžu zdolávať vysoké nároky, ktoré sú na nových absolventov kladené.
 

, Ladislav Molnár