Aktuality >> Pevnostné statické výpočty nad BIM modelom

Pevnostné statické výpočty nad BIM modelom

Stavebná statika a BIM 3D model

Aktuality

Využitie BIM modelu v spolupráci s profesiou statiky sa stáva čoraz viac a viac populárnejším. BIM projektovanie umožňuje napríklad prevod stavebného modelu na analytický, či načítanie modelu do statického softvéru pre dimenzovanie prvkov. Jedným zo základných predpokladov je samozrejme kvalitne pripravený architektonický model. Tzn. využíva konštrukčné profily a knižničné prvky, ktoré so sebou nesú aj informáciu analytického modelu a majú nastavenú správnu (čiže konštrukčnú) funkciu. Už v prvotnom štádiu projektu je potrebné zvoliť vhodný spôsob tvorby modelu – napr. rozdeliť nosné a nenosné konštrukcie tak, aby mohli byť samostatne zobrazené.


 
Jeden zo statických nástrojov, ktorý dokáže plnohodnotne spolupracovať s BIM modelom je Autodesk Robot Structural Analysis (RSA). Ten slúži k jednoduchému a rýchlemu vytváraniu konštrukčných analýz, dimenzovaniu a k optimalizácií stavebných konštrukcií metódami konečných prvkov (MKP). Robot Structural Analysis dokáže prebrať 3D BIM model priamo z Revitu a tak výpočty a analýzy konštrukcií umožňuje lahko vytvárať a aktualizovať ešte v priebehu úvodných návrhov stavby. Revit obsahuje nástroj, pomocou ktorého na jedno kliknutie odošle aktuálny model stavby priamo do RSA, príp. ho aktualizuje.Dnes taktiež veľmi rozšírenou možnosťou BIM spolupráce medzi projektantom a statikom je zdieľanie dát medzi aplikáciami pomocou štandardizovaných výmenných formátov (ako IFC, AISC, SDNF,...), alebo pomocou iných vlastných formátov jednotlivých softvérov. Týmto spôsobom možno načítať model do výpočtového softvéru, a previesť v ňom statickú analýzu. Výmenu dát medzi aplikáciami zabezpečujú (v mnohých prípadoch bezplatné) pluginy. Sú to doplnky, ktoré si vytvárajú vlastné výmenné súbory pre import a export BIM dát.

Jeden z týchto dolnkov je napríklad plugin, ktorý umožňuje prepojiť BIM model z Revitu s výpočtovým programom SCIA Engineer. Doplnok si generuje vlastný výmenný formát .r2s.


Tieto rozšírenia a pluginy podporujú veľké množstvo objektov - ako napr. steny, stĺpy, stropné dosky, základy, údaje o zaťažení, otvory, materiály, atď. Umožňujú tiež synchronizáciu modelu medzi jednotlivými aplikáciami - pri ktorej je možno porovnať pôvodný model s aktualizovaným. Projektový manažér alebo projektant tak vidí napríklad všetky zmeny, ktoré statik navrhol, a okamžite si môže skontrolovať kolízie.
 

, Martin Biras