Aktuality >> Paříž představila vítězný návrh okolí Notre-Dame

Paříž představila vítězný návrh okolí Notre-Dame

Nový projekt města Paříž s podporou Autodesku

Aktuality

  
Město Paříž s podporou společnosti Autodesk vyhlásilo vítěze soutěže na návrh nové podoby okolí katedrály Notre-Dame

V roce 2021, souběžně s obnovou katedrály Notre-Dame de Paris, vyhlásilo město Paříž soutěž na návrh nového pojetí městské krajiny v okolí katedrály. K předložení návrhů byly vyzvány čtyři mezinárodní multidisciplinární týmy vedené architekty, urbanisty a krajinářskými architekty. Lokalita projektu zahrnuje předprostor katedrály a její podzemní prostory a plochy nad břehy řeky Seiny.

Město Paříž nyní oznámilo, že porota vybrala jako vítěze této mezinárodní soutěže tým vedený kanceláří Bas Smets. Vítěze oznámila na konci června starostka Paříže, Anne Hidalgo, spolu s Emmanuelem Grégoirem, prvním náměstkem pařížského primátora.


Letecký pohled na okolí Notre-Dame (Studio Alma)

Digitální technologie jsou základem pro zachování francouzského dědictví

Společnost Autodesk, technologický partner soutěže, podpořila město Paříž tím, že poskytla technologické odborné znalosti v průběhu celé soutěže. Řešení společnosti Autodesk pro informační modelování budov (BIM) byla použita k vytvoření 3D modelu stávajícího okolí katedrály Notre-Dame. Tento model využily soutěžní týmy k lepšímu pochopení všech omezení dané lokality.Model katedrály Notre-Dame de Paris a oblasti projektu vytvořený pomocí softwaru Autodesk.

Společnost Autodesk úzce spolupracovala se všemi čtyřmi soutěžními týmy, aby jim pomohla vytvořit fotorealistické vizualizace jejich návrhů. Digitální dokumenty spojené se soutěží i vytvořené modely byly rovněž k dispozici pro spolupráci mezi čtyřmi týmy, městem Paříž a společností Autodesk - a to v reálném čase, na platformě Autodesk Construction Cloud (ACC).

Díky vizualizaci projektu ve 3D předpokládá město Paříž snížení počtu chyb a větší přehlednost ve spolupráci s vítězným týmem. Všechny návrhy budou k dispozici k veřejnému nahlédnutí, což Pařížanům pomůže ilustrovat budoucí rozvoj okolí katedrály Notre-Dame.

"3D vizualizace projektů uchazečů s využitím technologií společnosti Autodesk umožnila porotě ponořit se do návrhů na přestavbu této historické pařížské čtvrti a vybrat nejlepší návrh. Doufáme, že po dokončení výstavby si toto výjimečné místo užijí miliony návštěvníků," uvedl Emmanuel Grégoire, první náměstek pařížského primátora.

Charlotte Fagartová, krajinářská architektka z Bureau Bas Smets, k vítěznému návrhu řekla: "Vítězný návrh je velmi zajímavý: Projekt přehodnocuje symboliku veřejného prostranství kolem katedrály Notre Dame jako soubor různých klimatických atmosfér. Různá pracovní setkání s týmem Autodesku pomohla potvrdit hypotézy projektu, které byly původně testovány v projektu a v modelu. Model navíc usnadnil porotě pochopení projektu tím, že ji vtáhl do různých míst a oblastí projektu."

"Tímto novým projektem Paříž potvrzuje svůj závazek k digitální transformaci a nyní se staví do pozice jednoho z prvních "měst budoucnosti" - tím, že digitální technologie staví do středu své strategie urychlení modernizace měst," říká Nicolas Mangon, viceprezident pro strategii odvětví AEC (architektura, inženýrství, stavebnictví) ve společnosti Autodesk. "Autodesk je hrdý na to, že může opět spolupracovat s městem Paříž na jeho digitální cestě. Během této soutěže na novou podobu okolí katedrály Notre-Dame se díky využití inteligentního 3D modelu, imerzivních 3D vizualizačních nástrojů a implementaci metodik týmové spolupráce výrazně urychlil rozhodovací proces poroty. Tyto nástroje také umožní Pařížanům i turistům pocítit, zažít a ocenit bohatství historie a dědictví Notre-Dame de Paris a jejího okolí ještě před dokončením projektu."
 

Notre-Dame de Paris: Oživení výjimečného místa

Nyní, po představení vítězného týmu, budou všechny čtyři návrhy vystaveny v Pavillon de l'Arsenal v Paříži. Město Paříž chce zahájit samotnou stavbu v roce 2024 a dokončit ji v roce 2028.
 

Seznamte se se všemi čtyřmi projekty:


1) Vítězný tým vedený kanceláří Bureau Bas Smets, s architektonickou kanceláří - urbanistickou kanceláří GRAU a pro památkovou složku s architektonickou kanceláří Neufville-Gayet.2) Tým vedený krajinářským architektem Michelem Desvignesem s agenturami Grafton Architectes (irská architektonická kancelář, která získala prestižní ceny Pritzker 2020 a Equerre d'Argent 2020) a h2o a urbanistou kanceláří Urban Eco.3) Tým vedený architektonickou kanceláří Aymeric Antoine a Pierre Dufour (hlavní architekt historických památek), který získal cenu za první dílo v roce 2019 a nominaci Ajap v roce 2016, s krajinářskou kanceláří Ateliers jours a urbanistickou společností Auxilia4) Tým vedený urbanistkou a krajinářkou Jacqueline Osty & associés (hlavní cena za urbanismus 2020) s architektem Bernardem Desmoulinem a agenturou Orma Architettura, architekty památkové péče.(z materiálů Autodesk - https://adsknews.autodesk.com/news/notre-dame-competition-winner)

, Vladimír Michl