Aktuality >> Odborná konferencia TECHFORUM 2019 - Nitra

Odborná konferencia TECHFORUM 2019 - Nitra

Vystúpenie - digitálna BIM knižnica VZT

Aktuality

Firma CAD Studio vystúpila dňa 5.2.2019 na odbornej konferencii TECHFORUM 2019, ktorá sa konala súbežne s výstavou AQUATHERM 2019 v Nitre. Konferencia bola určená pre projektantov TZB, architektov, zástupcov developerov a ďaľších stavebných odborníkov a zúčastnilo sa jej viac ako 100 záujemcov.

Téma tohto odborného vystúpenia bola:

Digitálna BIM knižnica VZT uľahčuje prácu projektantom, ale aj výrobe

  • Prínosy využívania BIM technológie pre projektanta
  • Predstavenie BIM knižnice VZT Technov
  • Účel a možnosti použitia
  • Automatické trasovanie a výkazy
  • Prepojenie z projekcie do výroby

Konkrétne tu firma CAD Studio predstavila digitálnu knižnicu VZT prvkov pre BIM systém Revit, ktorú vyvinula špeciálne pre firmu TECHNOV - popredného výrobcu vzduchotechnických prvkov, presne podľa ich požiadaviek. Ďaľším krokom bude prepojenie výstupov z výkazov Revit na obchodné oddelenie a obrábacie stroje, konkrétne na CNC laserové rezačky. Tým sa podstatne skráti a skvalitní proces naceňovania ako aj výroby jednotlivých zákaziek VZT.

Záznam z vystúpenia zástupcov spoločnosti Technov a CAD Studio nájdete na YouTube:
 

 

Firma CAD Studio – divízia AUTOCONT s.r.o. sa intenzívne venuje problematike BIM projektovania v architektúre a konštrukcii, v stavebnej časti, ale aj TZB. Dlhodobo spolupracuje s firmami, ktoré projektujú TZB - vzduchotechniku, ale aj s firmami, ktoré VZT prvky vyrábajú. Nie je to len na teoretickej úrovni, ale vstupuje do konkrétnych jedinečných riešení, ktoré majú pre užívateľov obrovský prínos.

Tu je prehľadne zobrazená ponuka dodávky BIM softvéru a služieb v oblasti TZB, ktoré Vám vie CAD Studio poskytnúť (PDF):

Ponuka

, Ladislav Molnár

Fotogalerie