Aktuality >> Od BIM modelu ke správě budovy

Od BIM modelu ke správě budovy

Nástroj Bim.Point v Nadaci ABF

Aktuality

Sídlo Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze funguje jako školící centrum České stavební akademie. Své rozmanité prostory rovněž nabízí i k pronájmu pro odborná setkání, obchodní jednání, pro konferenční, výstavní a jiné akce. Správa takové budovy má tedy logicky svá specifika a konkrétní požadavky.

Předseda správní rady Nadace, pan Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., je nadšencem pro BIM a v metodě BIM vidí budoucnost. Zaujala jej možnost spravovat budovu Nadace pomocí moderních online nástrojů. Zvolený nástroj Bim.Point je webová on-line aplikace na efektivní práci se všemi informacemi o budově nebo stavbě během celého životního cyklu budovy. Je určen všem, kteří potřebují pracovat s daty o budově a jejími prvky, zejména vlastníkům a správcům budov.

Budova Nadace neměla dokumentaci stávajícího stavu zpracovanou v BIMu, proto bylo prvním nutným krokem její pořízení. Informační model budovy BIM je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání a umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu. Z dostupných podkladů v papírové i digitální 2D formě a z informací získaných během několika obhlídek zpracovali odborníci ze společnosti di5 architekti inženýři, s.r.o. pasport budovy v BIMu. Bim.Point je technologicky nezávislý na komerčních licencích - výměna a sdílení dat a údajů o stavbě probíhá pomocí otevřeného souborového formátu IFC prostřednictvím pouze webového prohlížeče. Již v průběhu zadávání dat do modelu je třeba přihlížet k tomu, jaké informace o jednotlivých prvcích bude potřeba evidovat.Pro představu o podrobnosti – do BIM modelu byla zanesena data např. o kotlech, videoprojektorech a dalších provozně důležitých zařízení. Kromě 3D geometrie a polohy jednotlivých zařízení v objektu poskytuje BIM model rovněž aktuální (uživatelem zadané) informace pro potřeby facility managementu - typ kotle, jméno zodpovídající osoby, datum provedení posledního servisu, datum poslední platné revize a termín, do kdy má být provedena revize příští, to vše včetně kontaktu na servisní nebo revizní firmu. K prvku je připojeno PDF (nebo i jiné formáty – např. jpg, doc, xls) s manuálem k obsluze nebo kopie zprávy o revizi. Všechny tyto informace jsou v prostředí Bim.Pointu uspořádané na uživatelsky volitelných kartách. Tímto způsobem je přehledně zpracována databáze všech dokumentů budovy.Správce budovy si pochvaluje nové způsoby komunikace se servisními firmami, které mu Bim.Point umožnil. S pracovníkem servisní firmy diskutují přímo u počítače nad 3D modelem, což je rychlejší a pohodlnější. Bim.Point není pouze prohlížečka 3D modelu, ale umožňuje tabulkově databázový přístup ke všem parametrům prvků. V digitální formě tak zkontrolují všechny dostupné revize, kdy proběhla poslední údržba, výběrový seznam vyexportují do .xls tabulky, se kterou mohou dále pracovat.

Prostory centra jsou nabízeny k pronájmu jako zasedací a školící místnosti. Pro potenciálního zájemce umožňuje BIM model atraktivní virtuální prohlídku, jak aula, konferenční sál nebo galerie reálně vypadají. Tuto funkci Nadace ještě plně nevyužívá, ale je v plánu umístit na webové stránky QR kódy pro jednotlivé prostory. Načtením QR kódu pomocí smartphonu s gyroskopem (pohybovým sensorem) se ocitnete uprostřed místnosti, následným otáčením telefonu se na displeji otáčí panoramatický obraz místnosti a zájemce si zvolené prostory může opravdu důsledně prohlédnout.


Nakonec - vyzkoušejte si sami: http://panorama.enscape3d.com/view/exkiizp2 

Video ukázku možností využití informací budovy v podobě BIM modelu v nástroji Bim.Point můžete shlédnout na https://youtu.be/JxPzDDMUn34
 


, Tomáš Minka