Aktuality >> Obchodní hodnota BIM v dopravní infrastruktuře

Obchodní hodnota BIM v dopravní infrastruktuře

2017 Dodge Data & Analytics SmartMarket report - stav využití BIM v dopravní infrastruktuře

Aktuality

Nejnovější studie společnosti Dodge Data & Analytics se zaměřuje na úroveň využívání BIM technologií v oboru staveb dopravní infrastruktury. Vyhodnocuje, jakou hodnotu představuje využití BIM pro vlastníky, projektanty a dodavatele v sektoru infrastruktury v USA, Velké Británii, Francii a Německu. Přináší také podrobnější pohled na BIM v konkrétních infrastrukturních projektech silnic, železnic a letišť po celou dobu jejich životního cyklu, včetně využití modelů a dat pro provozování a správu majetku.

Data studie dopravní infrastruktury ukazují:
  • Zvyšující se úroveň implementace mezi uživateli BIM
  • Přínosy využití BIM, realizované investice pro zvýšení těchto přínosů a jejich vnímanou návratnost (ROI)
  • Perspektivy těch, co BIM prozatím nevyužívají a jejich postoje vůči BIM a faktory ovlivňující přijetí BIM
  • Individuální profily nejvýznamnějších hráčů ze zkoumaných čtyř zemíStažení PDF infografiky

Další informace a stažení PDF celé studie
 

, Vladimír Michl