Aktuality >> Nové mezinárodní ISO standardy pro BIM

Nové mezinárodní ISO standardy pro BIM

ISO vydává normy ISO 19650-1 a ISO 19650-2

AktualityMezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vydala dokumenty ISO 19650-1 a ISO 19650-2, nové mezinárodní normy pro oblast BIM.

Byl vydán nový soubor mezinárodních norem pro BIM, který si klade za cíl zlepšit implementaci BIM napříč různými projekty a napříč hranicemi.

Již byly zveřejněny první dvě části ISO 19650:2018 - organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských projektech, včetně informačního modelování budov (BIM) - Správa informací pomocí informačního modelování budov. Ty poskytují rámec pro správu informací prostřednictvím spolupráce s využitím BIM.

Jøns Sjøgren, předseda technického podvýboru ISO, který vypracoval tyto normy, prohlásil, že umožní rozsáhlejší využívání BIM, a tím i zefektivnění stavebních a infrastrukturních projektů.

Sjøgren říká: "Norma ISO 19650 byla vyvinuta na základě osvědčeného britského standardu BS 1192 a veřejně dostupné specifikace PAS 1192-2, které již pomohly uživatelům ušetřit až 22% nákladů na výstavbu."

"Přenesení na mezinárodní úroveň znamená nejen efektivnější spolupráci na globálních projektech, ale umožňuje projektantům a dodavatelům pracujícím na všech typech stavebních prací dosáhnout přehlednější a efektivnější správy informací."


K budoucím normám v této sérii patří Část 3 o řízení provozní fáze aktiv a Část 5 věnovaná bezpečnosti informačního modelu budovy, digitálnímu prostředí stavby a inteligentnímu řízení aktiv.

Britská instituce pro standardy (BSI) již předtím uvedla, že její standardy pro Spojené království budou postupně vyřazovány ve prospěch těchto mezinárodních standardů a že tyto mezinárodní normy vycházejí z prací, které již vytvořil britský tým.

Normy viz https://www.iso.org/obp/ui/#search/std/19650

, Vladimír Michl