Aktuality >> Nástroje na kontrolu a výměnu BIM dat

Nástroje na kontrolu a výměnu BIM dat

Kontrola a ověření BIM modelu

Aktuality

Nástroje na kontrolu a výměnu BIM dat
Jak již bylo mnohokrát napsáno, BIM je nejen tvorba 3D modelu a zadávání informací, ale hlavně výměna informací mezi spolupracujícími firmami. Aby tato výměna mohla efektivně probíhat, bylo vymyšleno několik výměnných formátů a standardů, o kterých jsme zde již informovali (IFC, COBie). Kontrolovat, zda jsou v modelu odpovídající parametry, zda obsahují nějaké hodnoty, nebo zda je model odpovídajícím způsobem připraven pro export do výměnných formátů, však zabere dost času. Uživatelé Revitu mají z tohoto pohledu jednodušší život, protože pro Revit existuje několik doplňků, které jim kontrolu modelu a export ulehčí.

K dispozici (zdarma) jsou tyto nástroje:
  • Model Checker
  • Model Checker Configurator
  • COBie Extension
  • Classification Manager
Podívejme se blíže na jednotlivé nástroje:

Model Checker
Tato aplikace umožňuje automaticky kontrolovat model Revitu na základě předdefinovaných požadavků a generovat komplexní reporty o stavu modelu. Téměř libovolné podmínky kontroly lze vytvářet v modulu Model Checker Configurator. Pro kontrolu lze vybrat aktuální projekt nebo více projektů najednou.
Kontrolovat stav modelu lze z celé řady hledisek. V komplexním reportu se může objevit seznam upozornění Revitu, seznam použitých stylů čar, variant návrhu nebo lze zkontrolovat, zda neexistují identické prvky na stejném místě nebo zda jsou v modelu vytvořeny skupiny. Kontrolovat lze také, zda v rodině existuje určitý parametr a zda má vyplněnou hodnotu.

Kontrola projektu umožnuje uživatelům zkontrolovat model v kterékoliv fázi. Zároveň je kontrola uložena spolu s modelem a zůstává jeho součástí i při případném přesunu projektu. Kdokoliv se tedy může kdykoliv na výsledky podívat.

Model Checker Configurator
Model Checker Configurator umožňuje vytvářet vlastní konfigurace pro kontrolu modelu (Model Checker).
Pro začátek lze využít ukázkové konfigurace – ke stažení např. zde

 
COBie Extension
COBie extension umožňuje výměnu dat o stavbě mezi zhotovitelem a provozovatelem.  COBie je standardizovaná struktura (více o tomto formátu najdete např. zde) modelu vycházející ze struktury souborového formátu IFC a je určena pro facility management. BIM model tedy musí obsahovat data potřebná pro správu budovy.

COBie extension umožňuje již v modelu Revitu
  • zadat jednotlivé kontakty např. na opraváře, servisní techniky, správce a další osoby
  • definovat parametry projektu jako jednotky, umístění komponent (zóny nebo místnosti), jaké parametry se budou exportovat, jaké tabulky se exportují
  • mapování parametrů Revitu na  parametry COBie
  • vybrat komponenty pro export
  • vybrat parametry pro export
Při exportu lze vybrat, zda export proběhne do nového souboru nebo se data sloučí s již existujícím souborem.

 
 
Classification Manager
Classification Manager umožňuje přiřadit jednotlivým komponentám kód klasifikace na základě vybraných standardů a následně tak zjišťovat cenu díla a organizovat práci.  Aktuálně jsou dostupně standardy USA a Velké Británie. Lze ale použít i vlastní excelovský soubor. Standardizace údajů v modelu je nezbytná nejen pro oceňování díla ale i pro další činnosti spojené s realizací projektu.
 

Veškeré aplikace můžete stáhnout na stránkách CAD Studia nebo BIM interoperability Tools

, Václav Statečný