Aktuality >> Národná BIM konferencia 2022

Národná BIM konferencia 2022

BIM asociácia Slovensko - 19. október 2022 - Bratislava

Aktuality19. októbra 2022 sa koná v hoteli DoubleTree by Hilton, Bratislava už 8. ročník NÁRODNÉ BIM KONFERENCIE. Jej organizátorom je BIM asociácia SlovenskoVydavateľstvo JAGA.

Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Konferencia je určená nielen architektom a projektantom ale aj developerom, investorom a správcom budov. Okrem noviniek z odvetvia BIM prinesie tiež priestor na stretnutia a nové kontakty s ľuďmi zo stavebného segmentu.

Ciele konferencie

  • medzinárodná výmena skúseností,
  • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,
  • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,
  • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,
  • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

Spoločnosť Arkance Systems je jedným z partnerov Národnej BIM konferencie. Na odbornom workshope tu predstaví BIM a CDE riešenia a ukážku cloudových služieb Autodesku (Autodesk Construction Cloud, ACC), ich využitie a výhody z pohľadu projektanta. Účastníci by si mali odniesť jasnú predstavu toho, ako môže vyzerať spolupráca BIM projektanta napr. so stavbou alebo inou profesiou, ktorá sa zúčastňuje daného projektu.

Registrácia:
www.bimas.sk/bim-konferencia-2022 

, Ladislav Molnár