Aktuality >> NBS - 2018 BIM Report

NBS - 2018 BIM Report

Přehled zavádění BIM ve Velké Británii

AktualityBritská organizace NBS má již 40letou tradici - vzešla z normotvorné organizace pro tvorbu stavebních norem - National Building Specification. Profesionálům v oboru stavebnictví nyní poskytuje informace a specifikace pro efektivní využití informačních technologií ve stavebním průmyslu.

Jednou z jejích aktivit je vydávání "BIM Reportu", pravidelných výročních zpráv o stavu zavádění BIM technologií v britských firmách. Ve světě BIM jsou tyto zprávy uznávány jako široce pojatý důvěryhodný indikátor stavu průmyslu a úrovni využití BIM nástrojů. Letošní "BIM Report 2018" je již osmým vydáním tohoto periodika.

Součástí 27stránkové publikace je řada témat aktuální vývoje nasazování BIM dva roky po povinném aplikování BIM v nadlimitních veřejných zakázkách.

Závěry zprávy BIM Report 2018:

• Většina respondentů potvrzuje, že BIM pomáhá snižovat jak náklady výstavby, tak i lhůty dokončení staveb 
O málo menší počet souhlasí, že pomůže redukovat emise skleníkových plynů, ale všeobecně panuje shoda na jasných výhodách přijetí BIM.

• Téměř dvě třetiny účastníků souhlasí s tím, že vláda povinně vyžaduje BIM pro její projekty 
Nicméně podobný počet nepociťuje že by byl BIM skutečně vynucován. 14% respondentů říká, že povinný BIM ‘vůbec nebyl úspěšný’.

• Využití BIM vzrostlo o 12% v porovnání s minulým rokem
Nyní již téměř tři čtvrtiny dotazovaných ‘jsou obeznámeni a používají’ BIM, proti jen nepatrnému 1% těch, co obeznámeni nejsou. BIM přerostl ze speciální platformy na běžně používanou normu.

• Počet těch, kteří již nasadili BIM, ale využívají jej jen pro malou část projektů, klesl ze třetiny na cca čtvrtinu 
Extrapolací růstu zaznamenaného u využívání BIM technologií firmami od roku 2015 získáme odhad dosažení úrovně 90% během následujících tří a pěti roků.

• Hlavní překážkou nasazení BIMu je nedostatek znalostí uvnitř firem 
Dalšími faktory jsou nedostatek školení, nedostatek času pro dosažení plného výkonu ale také nedostatečná poptávka klientů. 

 

PDF ke stažení
(3.6MB)

, Vladimír Michl