Aktuality >> Města budoucnosti s novou AI aplikací Autodesk Forma

Města budoucnosti s novou AI aplikací Autodesk Forma

Cloudová aplikace s prvky AI nahrazuje Spacemaker a FormIt

Aktuality

Autodesk uvedl první sadu funkcí produktu Autodesk Forma, nového oborového cloudu sjednocujícího pracovní postupy týmů, které projektují, staví a provozují stavby. Cloudová aplikace Autodesk Forma vychází ze stávajících aplikací Autodesk Spacemaker a Autodesk FormIt a je určena pro koncepční modelování staveb a je propojena s aplikací Revit.

Uživatelům umožňuje rychle navrhnout 3D model celé oblasti projektu s využitím geografického okolí a tento model parametricky analyzovat v celé řadě různých koncepcí a variant. Funkce využívající strojové učení (ML, AI) provádějí v reálném čase analýzy klíčových vlastností prostředí, jako je sluneční světlo, denní světlo, vítr, hluk nebo mikroklima, aniž by uživatelé potřebovali hluboké technické znalosti. Analýzy prostředí tak lze provádět už od samotného počátku projekčního procesu, tak, aby byly splněny požadavky klienta a cíle udržitelnosti.Autodesk Forma je k dispozici okamžitě, a to bud samostatně nebo jako součást BIM sady Autodesk AEC Collection. Stávající předplatitelé AEC Collection získají Formu automaticky.

Více informací a ukázky práce najdete v článku Autodesk Forma – cloudová aplikace s prvky AI nahrazuje Spacemaker nebo na stránce Autodesk Forma.

, Vladimír Michl