Aktuality >> Měníme navrhování, realizaci a provozování staveb

Měníme navrhování, realizaci a provozování staveb

Digitální technologie: revoluce ve stavebnictví

Aktuality

V materiálu, který máte právě před sebou, vám společnost Autodesk představí novou vizi. Vizi toho, jak mohou digitální technologie zvýšit výnosnost, stabilitu i přizpůsobivost ve stavebním průmyslu a přispět ke kvalitě městského prostředí.

 

Stavebnictví je významným odvětvím. Představuje 6 % světového HDP a jeho roční příjmy lze vyčíslit na 10 bilionů dolarů. Zároveň je důležitým motorem ekonomického rozvoje – jen ve Spojeném království každá 1 libra investovaná do stavebnictví přináší hospodářskou činnost v hodnotě 2,84 libry. Podobně oslnivé výsledky má stavebnictví i na jiných trzích. Zásadnější ale je, že stavebnictví vytváří podmínky pro všechna ostatní odvětví – buduje zázemí pro bydlení i sociální a ekonomickou infrastrukturu, oblasti klíčové pro život každého z nás.

 

Navrhování

Technologie mění způsob, jakým navrhujeme fyzické objekty, např. budovy, i abstraktní obchodní řešení, např. firemní strategie. V současnosti je navrhování iterativním procesem. Počet zvažovaných možností i hloubka jejich analýzy jsou omezeny vašimi zdroji – časem, penězi, výpočetní kapacitou, informacemi a odbornými dovednostmi. Navrhování se proto drží „nejlepších osvědčených postupů“ a často staví na domněnkách, intuici a zkratkovitých řešeních. Jeho výstupy proto nemusí být ideální. Zvažme například, jak často jsou dodavatelé přehnaně optimističtí při naceňování. Záhy ale zjistí, že jim kvůli neočekávaným selháním dodavatelského řetězce, obtížným podmínkám na stavbě či nepříznivému pohybu cen materiálu závratně klesá zisk. Studie více než 200 dopravních projektů ve 20 zemích na pěti kontinentech například ukázala, že náklady na developerské projekty byly v průměru o 28 % vyšší než původní odhad. Podobně je v raných fázích velkých projektů často omezeno plánování, aby se ušetřilo. Kolik takových projektů se při realizaci ohromně zpozdí a náklady na ně závratně vzrostou? U kolika z nich dodaná stavba není zdaleka tak výdělečná, jak určovaly původní cíle? Nedávná studie odhalila, že v odvětví těžby ropy a zemního plynu nebylo v posledních 5 letech 70 % projektů dokončeno včas či v rámci stanoveného rozpočtu. Projekty jsou stále komplexnější, ať už po fyzické, obchodní, environmentální či společenské stránce. Tradiční navrhování proto stále častěji povede k nevyhovujícím výsledkům.

 

Realizace

Technologie přináší revoluci i v oblasti fyzické výroby, ať už jde o výběr investičních projektů, jejich financování či dodávání. Jedním z největších problémů stavebnictví je v současnosti produktivita. V porovnání s odhady je efektivita pracovníků nižší o 10 % a zisk nejméně o 5 %.14 Zatímco v ostatních odvětvích ekonomiky produktivita v posledních desetiletích výrazně vzrostla, ve stavebnictví je stále velice nízká. To se v budoucnu musí od základů změnit. Jestliže má světová poptávka po stavbách do roku 2030 vzrůst o 85 %, nemůžeme akceptovat dopady chabé produktivity na naši ekonomiku ani prostředí, v němž žijeme. Stejně tak nesmíme promarnit příležitost zvyšovat hodnotu městského prostředí. Spolupráce při zadávání zakázek, integrované dodavatelské řetězce a progresivní legislativa jsou rozhodně kroky správným směrem. Otázkou je, jestli jsou to kroky dostačující.

 

Provozování

Věci kolem nás jsou stále chytřejší a propojenější – vezměme si například senzory v budovách, které změří cokoliv od spotřeby energie po podmínky okolního prostředí, nebo chytré rozvodné sítě, které pomáhají snižovat spotřebu a zvyšovat svou životnost. Digitální svět je stále hlouběji propojený a provázaný se světem skutečným. Nástup sociálních sítí a mobilních technologíí zároveň proměňuje naše životy i práci a klade na zástavbu nové nároky. Mění se skutečně všechno: podoba kancelářského prostředí a jeho vytíženost, počet osob přepravovaných dopravními systémy a chování pasažérů či požadavky na telekomunikační infrastrukturu. Podobné změny již pozorujeme u prodeje – značkové kamenné obchody jsou vytlačovány e-shopy a můžeme sledovat změnu poptávky směrem k velkoobchodům a velkoskladům. Situace se mění stále rychleji. Doposud bylo nutné budovy upravovat či přestavovat deset či více let po dostavění. V budoucnu bude celý cyklus probíhat rychleji, navíc budeme stále častěji potřebovat „víceúčelové“ budovy. Brzy také přijde řada na nové technologické trendy. Doručování zboží za pomoci dronů by mohlo snížit provoz na pozemních komunikacích a ovlivnit budoucí poptávku po silniční infrastruktuře. Distribuovaná výroba, jeden z aspektů nové průmyslové revoluce, by zase mohla mít podobné dopady na nákladní dopravu.


Viz kompletní PDF materiál Autodesku - Digitální technologie: revoluce ve stavebnictví (3MB, česky)

 


, editor