Aktuality >> Laserové skenování jako zdroj dat pro BIM

Laserové skenování jako zdroj dat pro BIM

Pořizování prostorových dat 3D skenováním

Aktuality

Laserové skenování je v současné době nejmodernější a bezkonkurenčně nejefektivnější metodou hromadného pořizování přesných prostorových dat. Velkou výhodou je zaměření obrovského množství bodů za krátký čas a možnost měření i v obtížně přístupných prostorech. Laserový skener využívá pulsní laserovou technologii. Výstupem je mračno bodů - stovky milionů bodů s prostorovými souřadnicemi. Ke každému bodu mohou být přiřazeny i informace o barvě a intenzitě. Touto metodou získané virtuální modely vykazují minimální ztrátu informací o svých rozměrech a tvarech.
Laserové skenování je vysoce mnohostranné a je využíváno v celé řadě oborů (geodézie, filmový průmysl, strojírenství…). Není tedy pochyb, že i v oblasti BIM lze získaná data využít pro různé studie, vizualizace, plánování, dokumentaci stávajícího stavu, tvorbu digitálního modelu terénu a 3D modelování složitých objektů jako jsou technická zařízení budov, fasády, historické stavby, interiéry...Skenování staveb je bezkontaktní a podstatně rychlejší než konvenční metody. Nutno zmínit i další přednost, kterou je bezpečnost při práci.

Laserové skenovací systémy prodělávají bouřlivý vývoj, ať už se jedná o špičková mobilní zařízení schopná skenovat za pohybu, nebo softwary, které umí renderovat desítky miliard bodů za pár minut a dokáží převést mračna bodů na 3D sítě. Otevírají se tak další a další možnosti využitelnosti dat.
Ačkoli jsou náklady na pořízení softwaru a zařízení pro laserové skenování vysoké, investice se vyplatí.

, Pavel Homan