Aktuality >> Koordinační výkresy z BIM modelů (Revit)

Koordinační výkresy z BIM modelů (Revit)

Z praxe: příklad výstupů koordinačních výkresů pro stavbu

AktualityV případě složitějších instalací v budově je vhodné pro provádění stavby vydat podrobnější koordinační výkresy TZB. V náhledech na konci článku jsou příklady výkresů koordinací (půdorysy, řezy, axonometrie).

V tomto případě jsou všechny TZB instalace modelovány v BIM procesu pomocí programu Autodesk Revit. Kontrola kolizí instalací probíhala v několika krocích, od vizuální kontroly v Revitu a Navisworks Simulate až po automatickou kontrolu kolizí v Autodesk Navisworks Manage, kterou si provedl dodavatel stavby.

Při klasickém CAD projektování jsme většinou zvyklí vytvářet koordinační výkresy pouze "soutiskem" CAD výkresů všech TZB instalací a jejich barevým odlišením. Koordinační výkresy z BIM modelů byly vytvořené v samostatném koordinačním modelu (prázdný model s načtenými TZB a stavebními modely) a jsou doplněné zejména o dimenze výškové a půdorysné kóty instalací, čímž se podstatně zvýší přehlednost a čitelnost výkresů. Ve složitějších místech jsou koordinační půdorysy doplněny řezy a 3D axonometrií (opět s dimenzemi a výškovými kótami) pro lepší přehlednost.

Vytvoření těchto koordinační výkresů v BIM je časově sice náročnější než "obyčejný soutisk" instalací, ale výsledek podstatně přehlednější a použitelnější.

Samotná montáž na stavbě, zejména ve složitých místech, probíhá spíše dle těchto koordinačních výkresů než dle jednotlivých výkresů TZB. Nespornou výhodou je také možnost prohlížení 3D koordinačního modelu přímo na stavbě.

Přílohy:
Rezy01_PP.pdf 
3D01PP.pdf


  
Lukáš Vacík, ing. arch. Pavel Český

, Lukáš Vacík

Fotogalerie