Aktuality >> Konferencia FACILITY MANAGEMENT 2019

Konferencia FACILITY MANAGEMENT 2019

Kvalita vo facility managemente

AktualityKonferencia FACILITY MANAGEMENT 2019


Tvorba BIM modelu v rámci architektúry a projekcie ako aj jeho využívanie pri facility managemente sú nedeliteľnou súčasťou celého životného cyklu budovy. Keďže sa väčšinou pohybujem v tej oblasti projektovania uvítal som pozvanie od kolegov na konferenciu FACILITY MANAGEMENT 2019 s témou: Kvalita vo facility managemente v dňoch 30.09. – 1.10.2019 aby som si realitu priblížil aj s tej druhej strany. CAD Studio sa zúčastnilo ako hlavný odborný partner – prednáškou ale aj ako výstavný partner.

Organizátorom bola Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) pri ZSVTS, ktorá ju organizuje už 16 rok v spolupráci so Stavebnou fakultou STU Bratislava a s podporou Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI). Cieľom konferencie bolo informovať odbornú verejnosť nielen o moderných trendoch v oblasti facility managementu, ale i o smerovaní do budúcnosti na Slovensku.
 
Konferencia bola koncipovaná do piatich tematických celkov:
I. Facility management, II. Správa budov, III. Prevádzka budov, IV. Informačné technológie,
V. Energetický manažment
 
 
V úvode nás doc. Ing. Viera Somorová, PhD. - Stavebná fakulta STU
KVALITA VO FACILITY MANAGEMENTE PODĽA STN EN  - informovala že jedným z cieľov riadenia podporných činností v organizácii metódou facility managementu je zníženie jej prevádzkových nákladov a kvalita poskytovaných služieb. A kvalita okrem úspory nákladov by mala byť pre organizáciu vo vzťahu k základnej činnosti prioritná.

Európske normy STN EN 15221-3 ISO 41 001:2018 a ISO 41 012:2017 majú poskytnúť návod, ako dosiahnuť kvalitu vo facility managemente. Normy sú určené predovšetkým pre organizácie, ktoré sa snažia o zlepšenie kvality procesov definovaním úrovne služieb, zavedením manažérskeho systému facility managementu a zavádzaním strategického získavania zdrojov.
 
Nasledovali ďalšie zaujímavé prednášky odborníkov na FM v ktorých rezonovala problematika BIM  a z ktorých vyberám:

Tomáš Prokeš, - Česká agentura pro standardizaci, - O&M manuál - využití informačního management pro efektivní správu

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow - BIM -> facility management -> Smart City
“Řetězec oborů BIM – FM – Smart City je navzájem propojen. Facility managment v něm tvoří maltu, která vše pojí, BIM připravuje cihly, ze kterých se vše sestavuje a Smart City je šlehačka na dortu, kterou si jednou v budoucnu budeme vychutnávat v našem každodenním životě.”
 
Ing. Andrea Szabová, PhD. AS Property, s.r.o. - NOVÉ TRENDY VO FACILITY MANAGMENTE
“V zahraničí sa v tejto súvislosti s technológiami vo facility a realitnom sektore veľmi často
skloňuje slovo PropTech. ProPtech označuje všetky moderné technológie, ktoré majú na
svedomí zmeny v tradičnom fungovaní budov, resp. širšie celého tradičného realitného trhu.
PopTech zahŕňa technológie využívané nielen v budovách ako napr. smart buildings/cities
využívajúce na komunikáciu medzi prístrojmi internet vecí (Internet of Things – IoT), ale aj tie
podporujúce ich inteligentnú výstavbu (napr. Building Information Modeling – BIM),
plánovanie, predaj, prenájom, prevádzku (Digital Twin – digitálne dvojča) a dokonca aj
oceňovanie, uzatváranie zmlúv a platby (využívajú sa napr. blockchain platformy na
bezpečné internetové transakcie, z ktorých najznámejšia je Ethereum).”
 
 
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. - Stavební fakulta VŠB - TU Ostrava -VYUŽITÍ BIM PŘI SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ BYTOVÝCH DOMŮ
“Dosud probíhalo předání a převzetí hotové stavby předáním dokumentace jejího skutečného
provedení, v níž by měly být zaznamenány veškeré změny a úpravy oproti projektové
dokumentaci, a předáním všech potřebných protokolů, revizních zpráv a dalších dokumentů.
V den předání hotového díla tak bývají veškeré údaje platné a aktuální, ovšem s postupem
času zastarávají nebo dochází k jejím ztrátám, přičemž jejich aktualizace probíhá jen zřídka.
To vše by měl BIM změnit a otočit k lepšímu. Správcům se dostanou k dispozici úplná a
aktuální data, se kterými bude možno pracovat při tvorbě strategických plánů údržby a
obnovy. Nevznikne potřeba vytvářet dodatečné pasporty, protože všechna relevantní data
budou vhodným a kompatibilním softwarovým nástrojem uploadována z modelu.
 
V momentě, kdy se podaří propojit CAFM systém s BIM modelem, lze plánovat a řídit FM
procesy nad skutečnými daty a v reálném čase. Zbývá jen definovat potřebné negrafické informace, které má mít BIM model.”
 

Výstavný stánok CAD Studio – GIS/FMJakub Bican, riaditeľ divízie GIS, CAD Studio - twiGIS pro FM publikace a správa CAD a BIM dat
Kompletná prezentácia na stiahnutie - PDFKolega Jakub Bican prezentuje riešenie Facility Managament od CAD Studio s prepojením na BIM  https://www.cadstudio.cz/twigisV rámci konferencie sa potvrdilo že v dnešnej dobe sa stáva základom alebo je cieľom všetkých FM systémov model vytvorený technológiou BIM čo zefetkívňuje a zjednodušuje prácu pri správe budov a majetku.
 
Druhou hlavnou myšlienkou ktorá ma oslovila bolo konštatovanie že kvalitný výkon a realizácia FM nemôže byť zabezpečená spôsobom výberu kde je kritérium postavené na najnižšej cene. Pretože nekvalitný výkon FM sa rýchlo prejaví v chátraní objektov a v nespokojnosti ich užívateľov ako aj návštevníkov. Myslí si že to isté na 100% platí aj v tej mojej oblasti architektúry projekcie a výstavby budov a ciest.
 

, Ladislav Molnár