Aktuality >> Konference "Digitalizace ve stavebnictví II"

Konference "Digitalizace ve stavebnictví II"

Setkání lídrů digitalizace v České republice. Jak dál v BIM?

Aktuality


Včera, 27. dubna, se formou online konference uskutečnilo setkání lídrů digitalizace v České republice - "Digitalizace ve stavebnictví II". Jedná se o diskusi zástupců vlády, klíčových představitelů veřejného sektoru a ředitelů předních společností v oblasti digitalizace stavebnictví v ČR. Součástí akce byly i ukázky již realizovaných a rozpracovaných BIM projektů v oblasti budov, silnic, železnic a vodních toků.

Jak postupuje digitalizace? Jak postupuje schvalování nového Stavebního zákona? S jakými zpožděními je potřeba počítat?

Účast v Panelu lídrů přijali:

 • Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR
 • Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci
 • Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zbyněk Hořelica, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
 • Jiří Svoboda, generální ředitel, Správa železnic
 • Radek Mátl, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Petr Matyáš, předseda představenstva czBIM
 • Ondřej Novák, předseda představenstva STRABAG a.s.
 • Jan Tomíšek, Managing Associate, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Diskuse byla zaměřena na tato hlavní témata:
 • Aktuální situace v oblasti digitalizace českého stavebnictví a připravované kroky pro budoucnost
 • Koncepce Ministerstva pro místní rozvoj pro implementaci digitalizace českého stavebnictví
 • Strategie Ministerstva průmyslu a obchodu pro digitalizaci českého stavebnictví
 • Plán postupující implementace digitalizace na SFDI
 • Praktické zkušenosti při implementaci BIM v projektech ŘSD a SŽ
V následném Business panelu se diskutovalo nad těmito tématy:
 • Diskuse lídrů BIM z řad největších projektových a stavebních společností
 • Rady pro úspěšný průběh implementace
 • Praktické zkušenosti z realizovaných pilotních projektů
 • Aktuálně připravované a vypisované projekty v BIM – proč se nedaří vypisovat projekty ve slibovaném objemu a jak se situace bude vyvíjet do budoucna?

Záznam online streamu této akce (3,5 hod.) je ke zhlednutí zde: 

, Vladimír Michl