Aktuality >> Konference "BIM ve stavebnictví 2017"

Konference "BIM ve stavebnictví 2017"

Co přinesl letošní ročník dvoudenní konference k BIM

Aktuality

Minulý týden se v Praze, v budově nadace ABF na Václavském náměstí uskutečnil již třetí ročník dvoudenní konference „BIM ve stavebnictví“ orientované především na postupné zavádění metodiky BIM ve stavebním průmyslu a státní správě v rámci České republiky. Účastníci měli možnost seznámit se s aktuálním stavem vývoje této problematiky a zároveň současný stav porovnat se situací před rokem, kdy se konal předchozí ročník konference. Na konferenci vystoupili řečníci z oblasti stavebních a projekčních firem, zástupci některých státních orgánů i akademické obce. Všichni společně mohli diskutovat nad aktuálními tématy a výzvami, které digitalizace stavebního průmyslu přináší.Hned v úvodu konference seznámila účastníky Ludmila Kratochvílová z Ministerstva průmyslu a obchodu ve své prezentaci s momentálním postojem a plány státních orgánů vůči zavádění BIM, a s tím, co lze v této oblasti v následujících letech očekávat. Zde je patrný jasný posun od předchozích let i to, že státní instituce berou existenci BIM na vědomí a reálně se zabývají jeho implementací na národní úrovni. To se ukázalo mimo jiné i na vytvořené koncepci pro postupné zavádění BIM, která předpokládá povinnost použití BIM metodiky u nadlimitních veřejných zakázek v ČR od roku 2022.

Realita zavádění BIM ve veřejné sféře však naráží na neexistující standardy, pravidla a postupy, bez kterých implementace prakticky postrádá význam. Zástupci sdružení czBIM ale v dalších přenáškách představili vznikající koncepci BIM standardů v pokročilém stádiu vývoje, a je tak zřejmé, že věci se hýbou správným směrem.

Trochu pesimismu přilila do pléna ing. Eva Strejčková, která na v jedné z dalších přednášek nastínila realitu českých úřadů, které na zavádění inovativních technologií ještě zdaleka nejsou připraveny. Ačkoliv povědomí o BIM existuje, úředníkům chybí technologické vybavení, hlubší informovanost o tom, co jim BIM může přinést, podrobné znalosti, a překážkou jsou i zavedené procesy.

Kromě aktuálních témat zazněly i vize toho, co vše může digitalizace stavebnictví přinést ve vzdálenější budoucnosti. V přednášce „BIM a GIS – cesta k chytrému městu“ byl důraz kladen na trend integrování jednotlivých celků prostřednictvím informačních technologií.Součástí konference byly i expozice, kde byla prezentována moderní technologická a softwarová řešení. Společnost CAD Studio na svém stánku v hlavním sále ukázala, jak lze BIM daty pracovat ve virtuální realitě. Návštěvníci si sami mohli vyzkoušet, jak si virtuálně projít stavbu, která je teprve ve fázi návrhu a vnímat tak vizi projektantů zcela novým způsobem. Zároveň se mohli přesvědčit o tom, že virtuální realita nemusí být jen efektním prostředkem pro prezentaci návrhu, ale i pomocníkem pro samotnou kontrolu správnosti a včasné odhalení konstrukčních problémů. Mimo jiných staveb si účastníci mohli projít také virtuální BIM model samotné budovy ABF, ve které se celá konference odehrávala a o které sama nadace ABF říká, že je první státem vlastněnou budovou s BIM dokumentací. Autorem tohoto BIM modelu je dlouholetý uživatel Revitu, společnost di5.
 

, Daniel Šmejkal