Aktuality >> Koncepce pro zavádění metody BIM v České republice

Koncepce pro zavádění metody BIM v České republice

Materiál ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka

Aktuality

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček předložil vládě Koncepci pro zavádění metody BIM v České republice.

Vláda dnes schválila koncepci významnou pro stavební praxi, která svým vlivem podpoří růst produktivity a konkurenceschopnosti stavebnictví a je nedílnou součástí digitalizace celého sektoru.  Cílem Koncepce je postupné zavádění metody BIM (Building Information Modelling) do stavební praxe v České republice v letech 2018 – 2027.

"Zaváděním metody BIM se významně rozšiřuje možnost využívání moderních informačních technologií ve stavebnictví. Stavební firmy dosáhnou díky digitalizaci stavební výroby vyšší produktivity, budou inovativnější a zvýší svou konkurenceschopnost v tomto náročném odvětví," uvedl ministr Jiří Havlíček.

Informační modelování staveb, tedy český ekvivalent BIM, představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci systému BIM vzniká digitální vícerozměrný model jednotlivých staveb, obsahující geometrické a popisné informace, který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě.

Používání metody BIM je základní podmínkou digitalizace stavebnictví v České republice, která probíhá v rámci procesu Stavebnictví 4.0.

Předložená Koncepce pro zavádění metody BIM vznikla ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury a Odbornou radou pro BIM. Díky aktivitě Ministerstva průmyslu a obchodu v této oblasti se Česká republika v současnosti řadí mezi přední země EU, které se snaží metodu BIM do stavební praxe na národní úrovni zavádět, aby byla zachována konkurenceschopnost českých stavebních firem na mezinárodním trhu.


, Martin Slanec