Aktuality >> Knižnica knižničných prvkov v BIM

Knižnica knižničných prvkov v BIM

BUDUJTE SI VLASTNÚ KNIŽNICU KNIŽNIČNÝCH PRVKOV

Aktuality

Tak, ako je dôležité na začiatku si vytvoriť kvalitnú šablónu projektu, čomu sme sa venovali v jednom z predchádzajúcich článkov, tak isto je podstatné začať si budovať svoju vlastnú knižnicu tzv. knižničných prvkov.Knižničné prvky v BIM sú vlastne akékoľvek objekty / elementy, z ktorých je náš digitálny model budovy zložený. Môžu to byť okná, dvere, tvarovky potrubia, nábytok, svietidlá, ale aj 2D elementy ako kóty, popisky, a pod., prípadne materiály, ktoré sú aplikované na povrch, týchto objektov. Knižničné prvky môžeme získať rôznymi spôsobmi, buď stiahnutím konkrétneho objektu napr. od jeho výrobcu, zozdieľaním od kolegov, alebo vytvorením vlastného knižničného prvku takpovediac úplne od piky.Aby sme využili plný potenciál BIM, je vhodné, aby boli všetky knižničné prvky správne naparametrizované, čo zaručí ich plnohodnotnú a pohodlnú prispôsobiteľnosť. Takisto je dobré, aby boli tieto prvky doplnené o všetky podstatné informácie, ktoré budú vychádzať, či už z požiadaviek investora alebo prípadnej legislatívy.

Príprava a budovanie vlastnej knižnice takýchto objektov nám zaručí, že pri novom projekte nebudeme musieť tráviť príliš veľa času ich tvorbou, ale budeme sa môcť naopak sústrediť na riešenie osobitných detailov a častí, ktoré náš projekt môže obsahovať.Zamerať by sme sa mali v prvom rade na knižničné prvky, ktoré v našej profesii budeme používať najčastejšie, napr. architekt by mal mať databázu rôznych, často používaných typov stien, alebo otvorových konštrukcií, ktorých parametre si v každom ďalšom projekte iba upraví podľa potrieb. Určite nebude potrebovať napr. rôzne typy káblových žľabov, ktoré naopak využije projektant elektro.
Pri väčších databázach obsahujúcich stovky, či tisíce knižničných prvkov je vhodné určiť odborníka pre ich správu a manažment – väčšinou BIM manažéra.

Príprava a používanie knižničných prvkov z vlastnej databázy násobne zvýši našu efektivitu v nových projektoch BIM.

, Adam Košík