Aktuality >> Klasifikační systém pro BIM

Klasifikační systém pro BIM

Průzkumu preferencí odborné veřejnosti

AktualityČeská agentura pro standardizaci (ČAS) prováděla v rámci zavádění BIM koncepce 2022 průzkum k přípravě klasifikačního systému pro BIM data. Jako výsledek nyní publikuje závěrečnou zprávu z průzkumu preferencí odborné veřejnosti za účelem nejvhodnějšího postupu přípravy klasifikačního systému pro datový standard stavebnictví.

Tohoto průzkumu se zúčastnili respondenti z mnoha oborů a mnoha různých profesí. Významnou měrou se zapojili nejen profesionálové z řad poskytovatelů služeb, ale i jejich objednatelé z řad veřejných zadavatelů či zaměstnanci státní správy. Je tedy vidět, že oslovené zástupce odborné veřejnosti toto téma zajímá a jsou ochotni poskytovat užitečnou zpětnou vazbu.

Tento průzkum preferencí odborné veřejnosti měl za cíl zejména ověřit, do jaké míry se názor jednotlivých skupin odborné veřejnosti, v závislosti na jejich roli a pozici v celém životním cyklu staveb, prolíná s názorem expertů, kteří se na struktuře datového standardu stavebnictví přímo podílejí.
 
V níže uvedené PDF příloze najdete celou závěrečnou zprávu z průzkumu preferencí odborné veřejnosti za účelem identifikace nejvhodnějšího postupu přípravy klasifikačního systému pro datový standard.


 

PDF ke stažení

, Lukáš Tunka