Aktuality >> Kdo vlastní BIM data?

Kdo vlastní BIM data?

Kdo má být vlastníkem datového modelu objektu?

Aktuality

Chceme-li naplno využít výhod, které nám BIM nabízí, je nutné, aby se vlastníkem informačního modelu stal vždy majitel objektu.

V případě, kdy architekt či stavební inženýr vytvoří informační model budovy, který následně nesdílí s ostatními účastníky zakázky, pak skutečné přínosy informačního modelování nebudou zcela naplněny. Například jednotlivé profese nebudou plnohodnotně zkoordinovány, konstrukční část objektu bude statik znovu modelovat, aby mohl provést statickou analýzu digitálně, vlastník budovy bude nucen spravovat celé zařízení pomocí krabic papírových dokumentů. Pokud skutečně chceme maximalizovat přidanou hodnotu informačního modelování, je nutné sdílet daný model - jak s projekčním týmem tak především i s majitelem objektu.

Zde je vhodné zmínit jednoduchou analogii, kde BIM data lze přirovnat ke knize, která pomocí fotek mapuje celý průběh výstavby. Pokud zákazník obdrží na konci celého procesu pouze výtisk této knihy, bude to do jisté míry dostačující, ale pokud obdrží včetně knihy i digitální obsah tedy kompletní fotodokumentaci, bude to mít pro něj mnohem větší cenu, jelikož daný obsah může v budoucnu dále využít.


, Lukáš Tunka
Nový příspěvek
User avatar
Michal Kacerik - 4. 5. 2016 12:12:50
   
BIM data
V rámci príspevku by som uviedol vlastný pohľad. Projektantský kolektív vytvorí model predpokladajme že to bude stavebný model doplnený statickým a TZB modelom vzduchotechnika, ZTI a kúrenie, elektro profesia budú len hlavné trasy vymodelované z klasického projektu t.j. v modeli budú kabelové lávky a hlavné elektro rozvádzače. Ak z modelu vyexportujeme všetky stupne PD včetne výkazov výmerov vyčerpali sme všetky informácia, ktoré doňho vložil projektantský kolektív. Kolektívov, ktoré sú schopné vytvoriť takýto produkt sa počítajú maximálne na desiatky. Väčšina ale sú hlavne architekti, ktorí modelujú svoju časť. Nepoznám (možno je to moja nevedomosť) nikoho kto bol schopný a akceptovaným posunúť 3D model realizačným firmám, tak aby doplnili model o informačnú časť t.j. aké materiály, technológia a postupy boli použité počas realizácie v podstate maximálne rozšírený stavebný denník. Ďalšia veľmi problematická časť je profesia rozpočtovanie a jej previazanie na model. Ak by sa nám takýto stav podarilo dosiahnuť na 10% stavbách do roku 2025 myslím, že by to bol veľký úspech. Teraz by až mohol prísť zákazník/užívateľ/správca, ak by chcel 3D model včetne všetkých informácií využiť a použiť je nevyhnutné ho rozšíriť o prevádzkové dáta a tie nedodali ani projektanti, ani realizátori, kto by ich reálne mal dodať neviem. Ale predpokladám, že samotný užívateľ podľa vlastných požiadaviek. 3D model mu môže poslúžiť, ale veľa informácií je potrebné odfiltrovať, popisy, kóty, tabuľky, rôzne rezy..atd. Na záver je tu dôležitá otázka, koľko je ochotný za model, jeho úpravy zaplatiť a kto bude z celého veľkého kolektívu od projektantov, rozpočtárov a ďalších editorov modelu schopný realizovať úpravy potrebné pre samotnú správu a prevádzku.

User avatar
Lukáš Tunka - 10. 5. 2016 13:31:10
   
RE:BIM data
Dobrý den, děkujeme za příspěvek do diskuse, toto je přesně jeden z důvodů proč byl tento web založen, nejenom aby informoval zájmové skupiny o problematice BIM a vším co s tím souvisí, ale také kvůli interakci specialistů, kteří jsou v pomyslném centru dané problematiky. Váš pohled je jistým oknem do současného stavu vývoje BIM u nás, a ač nerad, s větší částí souhlasím, je ale potřeba na to nahlížet s větším nadhledem. Vstup informačního modelování do našeho tržního prostředí sebou nese značné změny, a jak to tak bývá, změny bývají u většiny z nás vnímány vždy dost negativně. Většina pracovníků se změn obává, je to dané tím, že lidé preferují jistoty, i když není příznivá, mají obavy z nového a neznámého, nevidí důvod, proč změnu udělat, nechtějí měnit své stereotypy a zvyky a jsou změnou ohrožování. Jako technický konzultant, který se problematikou BIM aktivně zabývá, a během své práce potkává spoustu lidí činných ve výstavbě, to mohu potvrdit. Setkávám se s různými názory na informační modelování, někteří vědí a snaží se pomalu na daný systém adaptovat, někteří pouze slyšeli a někteří raději slyšet nechtějí. Situace, kterou jste barvitě ve svém příspěvku popsal, jen odráží lidskou neochotu učit se nové věci a fungovat dle nových postupů až do té doby, než je pevně nadefinovaná legislativa striktně nařídí dodržovat. V současné chvíli Vám mohu sdělit, že i přes zdánlivě pomalý vstup informačního modelování do podvědomí zájmových skupin, se již v pozadí vytváří hodnoty, které pomocí tohoto webu můžete sledovat, evidujeme celou řadu školení MEP, které teď zažívá neuvěřitelná boom, tak i proškolujeme zaměstnance ze stavebních firem tak, aby dokázali navázat na práci projekčních firem a architektonických ateliérů. Vše chce samozřejmě svůj čas, ale také prozíravé a inovativní myšlení lidí, kteří daný systém dokážou přeměnit ve svoji konkurenční výhodu. Pevně věřím, že rok 2025 bude rokem, kdy většina firem u nás bude maximálně využívat výhody informačního modelování v návaznosti na facility management skrz COBie nebo na rozpočtářské databáze, bude to rokem, kdy zadavatelé budou vnímat přidanou hodnotu tohoto systému a budou ochotni do ní investovat.