Aktuality >> Jak zvolit úroveň LOD

Jak zvolit úroveň LOD

Správné zvolení úrovně LOD je nutné zvolit již v začátku projektu a to nejlépe pro každý projektový stupeň samostatně

Aktuality

LOD - Level of Development, Level of Detail - je důležitým parametrem projektu, určuje úroveň podrobnosti používaných dat.


Správné zvolení úrovně LOD je nutné zvolit již v začátku projektu a to nejlépe pro každý projektový stupeň samostatně.

Pokud již sám klient nebo i dodavatel BIM projekt požaduje (a bude BIM model prakticky využívat), je vhodné vést debatu o LOD úrovni přímo s nimi. Potom je stanovení podrobnosti společným výsledkem všech zúčastněných v projektu.

Pokud klient nepožaduje určovat podrobnost, většinou sami volíme standard podrobnosti k jednotlivým stupňům (cca kolem LOD 300 pro SP a PP, a cca LOD 200 pro ÚR a studie).

Vyšší podrobnosti (např. LOD 350, LOD 400) jsou již určeny spíše pro dílčí dílenské dokumentace, nebo dokumentace skutečného provedení. Ale i některé prvky v prováděcím projektu je možné a vhodné zpracovat např. v LOD 400, pokud je to koordinačně nebo jinak výhodné.

Obecně je tedy vhodné pracovat v úrovni LOD 300. Modely ve vyšší podrobnosti jsou již náročné na objem dat souboru a hlavně časově velmi náročné.

Obecně se konceptu LOD budeme věnovat v samostatném článku.


, Lukáš Vacík