Aktuality >> Jak se nebát přechodu na BIM

Jak se nebát přechodu na BIM

Jsou obavy z nasazení BIM opodstatněné?

Aktuality

Ať se nám to líbí nebo ne, BIM je ve stavebnictví velkým trendem současné doby a mnoho firem se musí zamýšlet nad tím, zda a kdy je nejvhodnější přejít k BIM projektování. Protože implementace BIM technologií a procesů je poměrně radikálním zásahem do způsobu fungování společnosti, jdou logicky ruku v ruce s těmito úvahami i nejrůznější obavy. V tomto článku bych rád shrnul tři takové, se kterými se u našich klientů setkáváme nejčastěji, a zhodnotil, zda jsou skutečně na místě, popřípadě jak se s některými překážkami co nejsnáze vypořádat.

Naši subdodavatelé nejsou „BIM-ready“ – nebude s kým spolupracovat:

Toto často slýcháváme ve firmách, které ve většině svých projektů figurují jako generální projektant a dílčí profesní (zejména TZB) části projektů zpracovávají externí subdodavatelé, kteří zatím nevyužívají BIM.

Pravda je taková, že pro maximální vytěžení potenciálu, který BIM nástroje přináší (v tomto případně především efektivnější koordinace), je nejlepší, když je kompletní projekt zpracováván ve 3D. Není to však podmínkou. I z BIM aplikací lze (a mnohdy i snáze a rychleji než v případě tradičního 2D projektování) vygenerovat 2D podklady např. ve formátu DWG, pro předání spolupracujícím projektantům. Není problém ani přenos informací opačným směrem, tedy připojení 2D výstupů od subdodavatelů jako podklad pod výkresy generované z BIM modelu.

Nic vám tak nebrání být „připraveni na budoucnost“ dříve než  vaši subdodavatelé, kteří se třeba k přechodu do BIM zatím z jakýchkoli důvodů nemají. Alternativou může být i změna subdodavatele. TZB projektantů pracujících v BIM je u nás již v současnosti celá řada a je tedy určitě z čeho vybírat – třeba i zde na portálu BIMfo.cz v katalogu firem.

Použití BIM software vede k unifikaci architektonických projektů:

Jinými slovy, zejména architekti se často obávají toho, že projekční BIM aplikace je budou nutit či svádět k používání univerzálních knihovních prvků a jejich projekty tak ztratí jedinečnost.

Toto rčení bych se nebál označit jako mýtus. Ano, použití hotového knihovního prvku bude vždy rychlejší než vytváření nějakého „atypu“. Moderní BIM aplikace, jako je například Revit, ale obsahují intuitivní modelovací prostředí pro vytváření prakticky libovolných stavebních prvků a to včetně možnosti jejich parametrizace. A nemusíte být zrovna programátoři, abyste si takový prvek sami vytvořili. Zvládnete to i s mírně nadprůměrnou znalostí daného software.

Navrhování ve 3D vám naopak umožní vytvořit a zdokumentovat i velmi složité a unikátní 3D konstrukce, které byste pomocí tradičních 2D nástrojů projektovali s velkými obtížemi.


 

BIM aplikace kladou vysoké nároky  na IT znalosti projektantů:

Je do jisté míry pravda, že projekční BIM aplikace jsou již ze své podstaty mnohem komplexnější  než 2D kreslící nástroje. BIM model by měl být jakousi databází informací o stavbě a má-li být databáze srozumitelná a přehledná, její vytváření vyžaduje značnou kázeň a dodržování nastavených standardů, což klade na pracovníky podstatně vyšší nároky než je tomu v případě kreslení 2D dokumentace.

Potřeby větších znalostí informačních technologií a více IT odborníků oblasti se ve stavebnictví s nástupem moderních technologií do budoucna, jak se zdá, nevyhneme. To je ostatně již běžná praxe v jiných odvětvích a ve stavebnictví jsme v tomto, přiznejme si, trochu pozadu. Není však pravda, že pro kvalitní zpracování projektu je nutné, aby každý projektant dokonale znal a ovládal projekční software, nebo byl dokonce IT odborníkem. Plně postačí, když bude většina projektantů proškolena na základní používání programu. Je ale důležité, aby se při práci na projektu měli kdykoliv na koho obrátit v případě, že narazí na limity svých znalostí. I z tohoto důvodu je vhodné, aby ve firmě existovala pozice tzv. BIM manažera, který má znalosti daných software i obecné IT znalosti větší než běžný projektant. V kompetenci BIM manažera je mimo jiné i vytváření a správa projektových standardů, kontrola modelů, nebo aktivní účast na implementaci BIM technologií a procesů do firemního prostředí. A takový BIM manažer nemusí být zrovna dedikovaný pracovník. V mnoha menších firmách tuto roli úspěšně zastává jeden ze zkušenějších projektantů, přičemž úlohou BIM manažera není zaměstnán na plný úvazek.

V každém případě lze doporučit nasazení BIM nepodcenit a přizvat si k implementaci zkušeného odborníka. Tím zajistíte, že software bude nastaven přesně podle vašich potřeb, každý zaměstnanec dostane právě takové vzdělání, jaké ke své každodenní práci potřebuje a na pilotních projektech se budete mít vždy na koho obrátit s konkrétními obtížemi. Odborník na implementaci také díky své detailní znalosti softwarových nástrojů dokáže mnohem snáze rozpoznat, ve kterých oblastech by vám nasazení BIM technologie mohlo zefektivnit práci a využít tak potenciálu naplno.

Také uvažujete o přechodu k BIM projektování a nejste si jisti, zda jste schopni překonat počáteční obtíže? Nebojte se o své obavy podělit v komentářích pod článkem. Na další takové se můžeme zaměřit v některém následujících článků, nebo je s vámi individuálně probrat.
 

, Daniel Šmejkal