Aktuality >> Integrácia procesov spolupráce v BIM

Integrácia procesov spolupráce v BIM

Využite možnosti BIM na maximum!

Aktuality

Dnešné moderné software v oblasti BIM nám umožňujú nielen vytvárať digitálny model budovy na jednej pracovnej stanici, ale takisto nám ponúkajú využiť možnosti tzv. worksharingu, čiže zdieľania jedného centrálneho modelu medzi viacerých účastníkov projektu. Do procesu projektovania tak môžeme zapojiť všetkých profesistov, či už architektov, statikov, projektantov TZB a ďalších, ktorí sa môžu podieľať na projektovaní svojej profesie na tomto jednom centrálnom modely v reálnom čase a s prístupom k tomuto modelu prakticky odkiaľkoľvek.

Procesy koordinácie jednotlivých častí projektu sú tak zvládnuté ďaleko efektívnejšie. Odpadá akákoľvek ďalšia práca spojená s dosiaľ konvenčnými metódami zdieľania častí projektu a inej dokumentácie s  jeho účastníkmi (napr. formou mailu, rôznych internetových úložísk a pod.)
Funkcie worksharingu umožňujú detailné nastavenie jednotlivých prístupových a editorských práv či už pre jednotlivcov, profesie, alebo celé spoločnosti.

BIM ide v tomto smere dokonca ešte ďalej, a umožňuje komplexnú správu projektu a jeho koordináciu v jednom spoločnom dátovom prostredí (CDE – common data environment), kde pre prístup k digitálnemu modelu budovy a ostatnej projektovej dokumentácie stačí iba webový prehliadač, či už na pracovnej stanici, tablete, smartfóne alebo inom mobilnom zariadení.
Do procesu tvorby digitálneho modelu – tzv. digitálneho dvojčaťa tak môžeme zapojiť okrem tímu projektantov aj všetky strany zainteresované v celom procese životného cyklu stavby (zhotoviteľ, subdodávatelia, výrobcovia, hlavný inžinier projektu, facility manažéri, investor a ďalší) a využiť tak pravý potenciál BIM na maximum.

BIM nie je len o digitálnom modely obohatenom o informácie, ale aj o zdieľaní tohto modelu a informácií so všetkými účastníkmi celého životného cyklu stavby.
 

, Adam Košík