Aktuality >> ITCL ŠKODA AUTO vzniká pomocí BIM nástrojů

ITCL ŠKODA AUTO vzniká pomocí BIM nástrojů

Projekt a vizualizace Inovačního a tréninkového centra logistiky

Aktuality

Investoři vyžadují pro projekty novostaveb metodiku BIM. Nejinak tomu bylo i v případě nového projektu pro ŠKODA AUTO realizovaného společností di5 architekti inženýři. Inovační a tréninkové centrum logistiky (ITCL) bude využíváno pro prezentační a výukové programy inovačních technologií, výrobků a materiálů v oblasti logistiky automobilového průmyslu.Zadáním investora u projektu Inovačního a tréninkového centra logistiky bylo upravit návrh stavby podle požadavků investora pro novostavbu budovy a projektovou dokumentaci zpracovat metodikou BIM. Návrh stavby byl zpracován v programu Autodesk Revit. Výsledný návrh stavby pak byl investorovi přesvědčivě odprezentován pomocí aplikace Enscape pro zobrazení virtuální reality (VR), bez použití pokročilejších úprav vizualizací. Investorem byl tento přístup velice kladně hodnocen, zejména pro otevřenost a přiznání skutečně navržené budovy bez maskování případných nedodělků. Využití modelu z Revitu pro odprezentování návrhu stavby vyžaduje poměrně podrobné modelování obecných detailů napojení konstrukcí pro výsledný celistvý dojem prostoru ve virtuální realitě aplikace Enscape.

Na základě odsouhlaseného a upraveného návrhu stavby pokračoval projekt ve fázi společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Model využívá hodnoty vnesené do podrobného modelu návrhu stavby a dále se v programu Autodesk Revit zpřesňoval. Pro těsnou spolupráci s externími profesemi pracujícími v BIM byl použit Revit Server, který zajišťuje online sdílení dat mezi zpracovávanými modely. Externí profese TZB měly přitom již od počátku projektu dispozičně odpovídající model vytvořený při návrhu stavby.

V rozpracované fázi dokumentace pro stavební povolení vznikl ze strany investora požadavek na vytvoření prezentačního videa pro schválení záměru této stavby. Díky podrobně zpracovanému modelu v Revitu bylo možné toto prezentační video zpracovat a odeslat investorovi během několika málo dnů. Tímto krokem jsme se ujistili, že vnesená práce do informačního modelu velmi usnadňuje vytvoření prezentačních výstupů bez potřeby složitějších úprav. Postupně jsme se v prezentacích modelů nebránili přiznat ani prvky HVAC, které jsou nedílnou součástí požadovaného informačního modelu.

V současné době projekt pokračuje dokumentací pro provedení stavby, kde je nadále využíváno výše zmíněných postupů a metod. Před zahájením práce na dokumentaci DPS bylo potřeba provést několik úsporných opatření. Pro prezentaci těchto opatření a jejich výsledném dopadu do celkového vzhledu stavby byl opět použit nástroj Enscape, kde jsme schopni investorovi v reálném čase zobrazovat rozdíl mezi původním návrhem a navrženým finančním opatřením.

Videoukázka prezentace BIM projektu z Enscape (scénou je možné v prezentacích procházet i interaktivně - na obrazovce, na mobilním zařízení nebo pomocí 3D brýlí):návrh: Mgr. art. Michal Sporina a Ing. arch Štefan Onofrej
dopracování návrhu a projektová dokumentace: di5 / Ing. Pavel Běloušek, Ing. Johana Hanulíková, Ing. Filip Hegner, Ing. arch. Marián Ján, Ing. Václav Klíma, Ing. arch. Ivan Kovařík, Ing. Ingrid Sengerová / 2017

Další informace o ITCL viz BIM projekty

Viz též Autodesk Revit a Enscape


, di5 s.r.o.