Aktuality >> IFMA: až 95 % dat je ztraceno po výstavbě

IFMA: až 95 % dat je ztraceno po výstavbě

Jak překlenout datovou propast mezi projektováním a provozováním stavby?

Aktuality

Výzkumná zpráva organizace IFMA odhalila, že až 95 % dat BIM se často ztratí při přechodu z fáze výstavby do provozu. Jak mohou BIM a FM řešení překlenout tuto "předávací" propast?

Optimalizace správy budov s přístupem založeným na životním cyklu

Dosažení cíle - udržitelných budov, které účinně využívají zdroje, bude vyžadovat koordinovanější přístup k projektování, výstavbě a provozu a lepší sdílení dat.

Stavebnictví se potýká s novými výzvami efektivity a udržitelnosti. Tato zpráva společnosti IFMA zkoumá klíčovou roli, kterou mohou hrát provozovatelé budov při podpoře lepší spolupráce v rámci 
architektury, inženýrství, stavebnictví a životního cyklu (AECO). 

Roztříštěnost odvětví napříč AECO dlouho bránila lepší efektivitě. Větší spolupráce a sdílení dat jsou zásadními kroky na cestě k prodloužení životnosti budov a snížení plýtvání.

Jednou z významných překážek změny je oddělená povaha dat a týmů napříč životními cykly budovy. Přestože různí účastníci tohoto procesu vytvářejí obrovské množství dat, jsou tato data často vytvářena v oddělených silech a s využitím různých datových formátů. 95 % generovaných dat v procesu ýstavby je tak ztraceno a není sdíleno v následném provozu stavby. To vytváří neefektivitu a brání hodnotné spolupráci.Dobrou zprávou je, že pokrok v technologii a vývoj datových standardů již pomáhají překlenout tuto propast dat z oblasti architektury, inženýrství a stavebnictví (AEC) směrem k provozu stavby.

Poskytovatelé softwaru využívají pokroky cloudu ke zlepšení výměny informací v oblasti projektování, výstavby a provozu. Jednou z nejzajímavějších nových technologií, které mají v současnosti dopad, jsou digitální dvojčata (digital twins), která mají obrovský potenciál tvořit jednotné digitální vlákno v celém životním cyklu AECO. 

Tato výkumná zpráva analyzuje tyto trendy a předkládá praktická doporučení, která facility manažerům umožní hrát klíčovou roli při překonávání rozdílů v celém životním cyklu budov.
 


Přečtěte si zprávu IFMA, v níž najdete 5 dosažitelných řešení. (PDF, 2.4MB, anglicky)

Kontaktujte společnost ARKANCE (člena IFMA) pro informace o unikátním a dostupném komplexním řešení od koncepčního návrhu, přes BIM projekt a výstavbu, CDE prostředí až po CAFM řešení.

, Vladimír Michl