Aktuality >> IFC4 je nyní evropskou normou ISO

IFC4 je nyní evropskou normou ISO

BIM formát organizace buildingSMART je uznán jako norma EU

Aktuality

Na posledním zasedání Evropské komise pro normalizaci (CEN) konaném v Madridu byl schválen formát Industry Foundation Classes (IFC), konkrétně verze 4, jako standard pro výměnu BIM informací ve stavebních projektech.

Neutrální výměnný formát IFC je udržován a rozvíjen mezinárodní organizací buildingSMART. Tato organizace vznikla z původního konsorcia International Alliance for Interoperability (IAI), založeného už v roce 1994 společností Autodesk. BuildingSMART se zasloužila o rozšíření otevřených standardů openBIM® - mj. i IFC nebo COBie. První projekční BIM aplikací podporující standard IFC4 byl Autodesk Revit 2016.

Technická skupina CEN/TC 442 fungující v rámci CEN se zabývá oblastí Building Information Modelling (BIM). V Madridu přijala standard IFC4, mezinárodně používaný také jako ISO 16739, jako evropskou normu EN ISO 16739.

IFC4 se tak nyní stává oficiální normou, která musí být přejata normotvornými orgány v jednotlivých členských státech EU. V Německu je přijetí DIN EN ISO 16739 plánováno na začátek roku 2017. V České republice je odpovídající technická norma ČSN ISO 16739 platná od 1.9.2014.

Veřejné zakázky a projekty, pro které se použití BIM technologií stává v jednotlivých zemích EU postupně povinností, tak mají společné standardizované prostředí pro výměnu dat bez zbytečných ztrát informací předávaných v jednotlivých fázích projektu a následné stavby.

Další schválené evropské BIM normy ISO - viz CEN/TC442


, Vladimír Michl