Aktuality >> IFC – výměna informací v projektu

IFC – výměna informací v projektu

IFC jako mezinárodně uznávaný standard pro výměnu BIM dat

Aktuality

IFC – výměna informací

Ve stavebnictví se na zakázce zpravidla podílí řada různých společností, které si mezi s sebou potřebují efektivně vyměňovat data. V prostředí 2D CAD k takové výměně dat slouží formát DXF. V oblasti BIM navrhování se k výměně dat používá mezinárodně uznávaný a běžně používaný formát IFC (Industry Foundation Classes). Ten je vyvíjen a udržován neziskovou organizací buildingSmart.

Trocha historie

Iniciativa IFC vznikla již v roce 1994, kdy Autodesk založil oborové konsorcium nazvané Industry Alliance for Interoperability, které změnilo v roce 1997 jméno na International Alliance for Interoperability (IAI) a v roce 2005 na buildingSMART. Cílem organizace buildingSMART je vývoj a publikování Industry Foundation Classes (IFC) jako neutrálního modelu projekčních AEC produktů podle požadavků projekčního životního cyklu. Model IFC umožňuje popsat všechny aspekty stavby a stavebního procesu. Tyto kompletní možnosti ale zatím většina aplikací nevyužívá.

První IFC standard 2x3 byl vydán v roce 2006. Aktuální je verze IFC4, která byla vydána v roce 2013.

Celkově podporuje IFC dnes již na 150 aplikací, které jsou v různé míře certifikovány pro export a import IFC modelu.

Pro zajímavost uvádím přehled aplikací Autodesku, které podporují IFC:

Co vlastně je formát IFC

IFC je obecné datová schéma popisující informační model budovy, které umožňuje výměnu dat mezi různými BIM aplikacemi. Formát IFC je v podstatě textový popis modelu, který je možné jednoduše zpracovávat nezávisle na operačním systému a použité aplikaci. Může být uložen i ve formátu XML jako ifcXML. Nevýhodou zápisu pomocí prostého textu je velký objem dat, proto byl jako doplňkový formát definován také ifcZIP a ifcXMLZIP, což je v podstatě zkomprimovaný IFC. Zip formáty jsou určeny především pro archivaci nebo posílání souborů.

IFC je otevřený, veřejně přístupný formát a každý může podle tohoto standardu vyvíjet aplikace pro práci s IFC modelem. Podmnožinou IFC formátu je MDV (Model View Definition), který definuje požadavky na zobrazení modelu co se týká úrovně detailu, množství obsažených informací a účelu použití.

Při exportu lze zvolit verzi IFC mezi:

  • IFC 2x2 Coordination View
  • IFC 2x3 Coordination View
  • IFC 2x2 Coordination View 2.0
  • IFC 2x3 GSA Concept Design BIM 2010
  • IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan Check
  • IFC 2x3 Basic FM Handover View
  • IFC 2x3 Extended FM Handover View
  • IFC4 Reference View
  • IFC4 Design Transfer View

Každá verze je určena pro určité potřeby a pracovní postup. O tom napíšeme více v samostatném článku.


, Václav Statečný
Nový příspěvek
User avatar
Peter JIrát - 20. 5. 2016 9:24:06
   
IFC
Možná by to chtělo trochu upravit informaci - IFC nebyl chápán coby výměnný formát, ale formát pro umožnění koordinace mezi modely z různých zdrojů. Což je podstatný rozdíl. Časem se možná k tomu i dopracujeme, že bude fungovat i pro výměnu, ale zatím se na to spoléhat nedá.

User avatar
Václav Statečný - 20. 5. 2016 10:52:25
   
RE:IFC
Pro koordinaci by stačila přenášet jen geometrie, k čemuž se dají použít i jiné formáty. IFC má výhodu, že přenáší kromě geometrie i data, a proto ho chápu jako výměnný formát. Je pravda, že míra informací a někdy i geometrie, které se přenesou, je u různých aplikací různá. Časem se k tomu ale určitě dopracujeme.