Aktuality >> Fotogrammetrie

Fotogrammetrie

Fotogrammetrické metody pro BIM

Aktuality


Fotogrammetrie je vědní obor, který se zabývá rekonstrukcí tvarů, měřením rozměrů a určováním polohy předmětů, tedy získáváním informací z fotografických snímků. Historie fotogrammetrie sahá daleko před vynález fotografie. Už Leonardo da Vinci popsal a sestrojil jednoduché optické zobrazovací zařízení ve tvaru skřínky, v jehož jedné stěně je malý otvor, který na protilehlé stěně vytváří obraz vnějšího prostoru na základě přímočarého šíření světla – dírková komora.  Tento jednoduchý nástroj využíval ke studiu perspektivy a překreslování pozorovaného předmětu pomocí centrální projekce. Ale za zakladatele fotogrammetrie se pokládá Francouz Aimé Laussedat, který krátce po vynálezu fotografie začal snímky využívat pro měřičské účely.

Fotogrametrii lze dělit podle několika kritérií – polohy stanoviska (pozemní, letecká, blízká) , počtu snímků, způsobu záznamu obrazu, způsobu zpracování a další. S dnešní technologií lze snímky pořizovat i s pomocí dronů. Obecně je výhodou použítí fotogrammetrie krtátká doba sběru dat a hlavně bezkontaktní metoda měření, která se projeví především u obtížně přístupných nebo zdraví nebezpečných prostor.S vývojem výpočetní techniky pronikla fotogrammetrie do celé řady oborů. Namátkou například strojírenství, archeologie, filmový průmysl, kriminalistika, medicína (porovnání před a pooperačních stavů). Ve stavebnictví se především využívá pro dokumentaci stavebních objektů, ať již památkových nebo nových. Lze ji využít jak pro zameřování exteriérů, tak i interiérů. Dokumentaci fasád, dokumentaci stavu kleneb, měření deformací stavebních konstrukcí…V současnosti už není fotogrammetrie záležitostí pouze odborníků, ale může jí využít pro svou práci nebo svůj koníček prakticky kdokoli. Kdo dnes nemá u sebe mobilní telefon s fotoaparátem? Pořízené fotografie pak můžete velice snadno zpracovat v aplikacích, které lze dokonce využívat i zdarma, např. Autodesk 123D Catch nebo Autodesk ReMake. Ze snímků tak snadno a v krátké době získáte 3D modely s vysokým rozlišením (HD3D), které lze exportovat i pro využití v BIM aplikacích. Více se na téma fotogrammetrie a 3D skenování z dronů dozvíte na konferenci CADfórum 2016. Registrace na akci probíhá prostřednictvím web stránek  konference.cadforum.cz


, Pavel Homan