Aktuality >> Export informací z Revitu do IFC - 3. část

Export informací z Revitu do IFC - 3. část

Příručka pro publikování projektů do neutrálního BIM formátu - 3. část

Aktuality

V posledním pokračování série článků o exportu IFC představím zbývající funkce, které lze použít pro export informací z Revitu.

1. Exportovat sady vlastností aplikace RevitPři tvorbě IFC je velmi důležité použití této volby si řádně rozmyslet.  Umožňuje totiž export veškerých vlastností komponent. Zprvu by se mohlo zdát, že je to přesně to, co potřebujete. Proč se nastavovat s mapováním parametrů? Proč připravovat správné parametry pro export už v šabloně projektu? Prostě vyexportuju všechno, oni si vyberou. Ne! Jedna věc je, že pravděpodobně máte nějaké zadání, jak má IFC vypadat a jaké informace má nést. A druhá zásadní věc, tato volba opravdu exportuje úplně všechny vlastnosti a v naprosté většině případů bude IFC obsahovat mnoho nepotřebných informací. To také negativně ovlivňuje velikost souboru. Informační model exportovaný do IFC s touto možností může být až o 70% větší, než kdyby byl exportovaný bez této funkce. Tuto funkci nedoporučuji, pokud tedy není výslovně vyžadována, ale zatím se s takovým požadavkem nesetkal.
 
2. Exportovat základní množstvíS touto volbou exportuje základní množství (plocha, délka, objem…) do sady vlastností pojmenované BaseQuantities. Takto to například vypadá u stěny:Vlastnosti jsou pevně definované od organizace buildingSMART
 
3. Parametry exportu IFC
Toto sice není volba v exporteru IFC, ale je nutné také vysvětlit. Aby bylo možné vůbec něco exportovat do IFC a určovat, jaké informace se budou exportovat, je důležité mít také nastavenou mapovací tabulku tříd IFC:


 
Správné mapování kategorií Revitu na třídy IFC můžeme určit pod nabídkou Soubor > Export > Možnosti > Možnosti IFC.

A kromě této mapovací tabulky lze určovat export pomocí parametrů exportu IFC. Ty hlavní jsou tyto:
IfcExportAs - přepisuje přednastavenou třídu IFC. Hodnota „DontExport“ oproti tomu znemožňuje export komponenty do IFC.

IfcExportType - přepisuje přednastavený typ pro export IFC. Tento parametr se často nepoužívá. Definici typu lze provést i pomocí parametru IfcExportAs, ve kterém je typ uveden za dvojtečkou, například takto „IfcSlab:ROOF“.

A zpět k našemu tématu export informací. V některých případech může být užitečné přepsat určité informace během exportu. Lze to provést pomocí těchto parametrů IfcName, IfcDescription, IfcObjectType, IfcLongName. Názvy parametrů jsou ve formátu IFC pevně definovány. Exportovat se budou jen tehdy, pokud jsou správně napsány. Doporučuji je uspořádat ve skupině parametrů „Parametry IFC“.

Dle mého názoru je pro export vlastností do IFC dostatek možností. Pokud dojde k nějaké ztrátě informací během exportu, pak si myslím, že to je pouze chybou v nastavení, kterou lze řešit.

, Pavel Homan