Aktuality >> Export informací z Revitu do IFC - 2. část

Export informací z Revitu do IFC - 2. část

Příručka pro publikování projektů do neutrálního BIM formátu - 2. část

Aktuality

V pokračování článku Export informací z Revitu do IFC se zaměřím na další dvě možnosti v nastavení exportu:

  1. Exportovat sady vlastností definované uživatelem

 
Tato volba umožňuje cílený export určitých vlastností do uživatelem definovaných sad parametrů. Parametry určené k exportu se nastavují v textovém souboru. Zde je vzor jak by měl zápis vypadat pro novou sadu parametrů:


 
Při zápisu datového listu je potřeba dodržovat a pamatovat na tato pravidla:
  1. Zápis sady parametrů začíná # (v jednom textovém souboru můžeme vytvořit více zápisů sad parametrů)
  2. Jako oddělovač se používá klávesa TAB
  3. Jméno sady parametrů následuje po tabulátoru za zápisem PropertySet:
  4. Jestli jde o parametr typu nebo parametr instance je závislé na označení „I“ jako instance nebo „T“ jako typ.
  5. Potom je určena IFC třída, které jsou parametry přiřazeny. Nastavení třídy IFC může obsahovat i více položek – např. „IfcWall,IfcDuctSegment“
  6. Samotný seznam parametrů je složen z názvu parametru v IFC, typu parametru (na to pozor, musí správně odpovídat - text, ano/ne…), název parametru v Revitu
  7. Pozor na diakritiku, parametry obsahující v Revitu háčky a čárky nebudou exportovány. Co mám zkušenosti, tak to platí i pro vestavěné parametry v českém Revitu (např. parametr Komentáře)
  8. Některé vypočítané parametry, jako je například Nepřipojená výška u stěny nelze přenést. Tedy při exportu z české verze Revitu už je u tohoto parametru problém s diakritikou, ale nevyexportuje se ani z anglického Revitu, kde se jmenuje Unconnected Height. Toto neplatí pro všechny vypočítané parametry. Například parametry Plocha a Objem přenést do IFC lze. Bohužel se mi nepodařilo nikde najít přesnější vysvětlení ani soupis, které parametry nelze mapovat.Je sice velmi užitečné cíleně exportovat parametry do vlastních sad vlastností, ale s ohledem na výše vypsaná pravidla a omezení, musím už na začátku projektu na toto myslet a používat v projektu parametry, které vyexportovat půjdou.
Jako alternativa k exportování sad vlastností definovaných uživatelem může být export vlastností s pomocí tabulek.

  1. Exportovat výkazy jako sady vlastností


Jednoduše vysvětleno, pokud máme nějaký výkaz v projektu, bude exportován jako sada vlastností. Export můžeme omezit pouze na požadované tabulky pomocí podvolby Exportovat pouze výkazy obsahující v názvu slovo IFC, Pset nebo Common

Tato funkce nabízí nespočet možností nastavení exportu vlastností do IFC. A pozor, zde už problém s češtinou není. Můžete exportovat i parametry s diakritikou.
Závěrečný článek k tomuto tématu připravujeme.


, Pavel Homan