Aktuality >> Export informací z Revitu do IFC - 1. část

Export informací z Revitu do IFC - 1. část

Příručka pro publikování projektů do neutrálního BIM formátu - 1. část

Aktuality

IFC (Industry Foundation Classes) je otevřený neutrální souborový formát pro výměnu BIM dat specifikovaný normou ISO 16739:2013. Jeho vývoj řídí konsorcium BuildingSMART (dříve IAI) spoluzaložené Autodeskem už v roce 1994.

Podívejme se na pratické rady a pokyny pro export BIM dat do tohoto formátu. Připomínáme, že Revit podporuje IFC standardní funkcí Export (rozšířený exporter, původně plugin, je nyní standardně součástí instalace Revitu a jeho aktualizace - nezávislé na aktualizacích Revitu - lze získat na apps.autodesk.com).

O formátu IFC se již na portálu BIMfo.cz objevilo několik článků. Všechny se zabývaly spíše obecnými informacemi o tomto formátu.  V následují malé sérii článků o IFC budu trochu více konkrétní a zaměřím se na jeden obrovský mýtus o IFC a to ten, že se při exportu do IFC ztrácí informace. Mám tím na mysli popisné informace, vlastnosti, parametry, metadata. Grafiku 3D modelu tedy nechme stranou, to je jiná kapitola. Vše, co budu dále popisovat, vychází z mých osobních zkušeností s aplikacemi Autodesk a jejich možnostmi exportu. Přesněji se budu zabývat vlajkovou lodí Autodesku pro tvorbu BIM projektů v oblasti pozemního stavitelství a technických zařízení budov, aplikací Revit a tím, jaké tato aplikace nabízí možnosti v exportu metadat do IFC.

Abych o žádné informace při exportu z Revitu do IFC nepřišel, musím dobře nastavit samotné možnosti exportu. V některých případech už musím dát pozor na to, jak od začátku „plním“ informacemi 3D model Revitu.

Exportér IFC nabízí několik možností, jaké informace a jak je přenést do IFC. Za prvé je určitě nutné zmínit standardní atributy, volba Exportovat běžné sady vlastností IFCTuto volbu doporučuji mít zapnutou asi při každém exportu IFC. Standardní atributy prvků jsou uloženy v definici IFC ve formě sad parametrů a mají anglické názvy. Například parametr typu stěny Požární odolnost je automaticky exportován do parametru IFC FireRating. Řada vlastností tedy bude exportována, ale ne všechny standardní parametry IFC jsou běžně k dispozici v Revitu. Například znovu u stěny najdeme v sadě parametrů IFC atribut Combustible, ale tento parametr nemá u stěny v Revitu žádný protějšek. V Revitu jej tedy musíme vytvořit a to pod stejným přesným názvem, správným typem parametru (číslo, text…) a ve skupině parametrů IFC.Kompletní sada parametrů pro stěny Pset_WallCommon obsahuje tyto atributy:
Standardní parametry v Revitu:
Reference – typ komponenty (název typu)
FireRating – Požární odolnost (parametr typu)
ThermalTransmittance – Součinitel prostupu tepla (U) (parametr typu)
IsExternal -  Funkce (parametr typu)
LoadBearing - Konstrukce (parametr instance)
ExtendToStructure – Horní část je připojena (parametr instance)
 
Následující parametry jsou součástí Pset_WallCommon, ale nejsou standardně v Revitu:
AcousticRating – Třída zvukové izolace
Combustible – Hořlavý materiál
SurfaceSpreadOfFlame – Chování při hoření
Compartmentation – Komponenta definující požární úseky

Potřebujeme-li mít kompletní sadu parametrů vyexportovanou z Revitu, musíme tedy přidat další čtyři parametry. Přidání parametrů si můžeme ulehčit pomocí souborů sdílených parametrů přímo od Autodesku.Soubory sdílených parametrů jsou ke stažení zde:
https://www.cadstudio.cz/download?file=IFC+Shared

Můžeme s ním samozřejmě pracovat již na začátku při přípravě projektové šablony.

Také musíme pamatovat na to, že do IFC se přenesou pouze parametry s platnou hodnotou. Není-li parametr v Revitu vyplněn a má prázdnou hodnotu, bude v IFC chybět. Tímto chováním je optimalizovaná velikost přenášených dat.

A co když máme starší projekt a jsou v něm uživatelské parametry a potřebujeme je přenést do standardních parametrů IFC? To je také možné. Viz další volba v exportéru:Je jen potřeba si k tomuto kroku připravit mapovací tabulku. Mapování parametrů je jednoduchý zápis v textovém souboru:
IFC_PropertySet_Name<tab>IFC_Property_Name<tab>Revit_Property_NameJen pozor na diakritiku (háčky/čárky), takové parametry není možné mapovat. Museli bychom je přejmenovat nebo nahradit jinými parametry. Názvy sad parametrů a standardních atributů jsou k nalezení v dokumentaci buildingSMART (https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/) 
 viz druhá část článku

 pokračování článku připravujeme
 

, Pavel Homan
Nový příspěvek
User avatar
vojtěch - 2. 12. 2019 10:47:32
   
Soubor sdílených parametrů
při pokusu o stažení souboru se sdílenými parametry mi to hlásí, že soubor je zavirovaný. tak nic :-)

User avatar
Vladimír Michl - 2. 12. 2019 10:51:34
   
RE:Soubor sdílených parametrů
To se nebojte, to je určitě falešný poplach. Jde jen o normální ZIP archiv obsahující 4 textové (.TXT) soubory - tam virus být nemůže ani teoreticky.

User avatar
Lukáš Vacík - 4. 12. 2019 13:58:17
   
Sdílené param. - 4 soubory
Ke stažení jsou 4 různé soubory sdílených param. - jaký je mezi nimi rozdíl, resp. který ideálně používat. I stejné param. mají v každém z nich různé ID, takže jsou vlastně jiné, což není ideální.
Lze tyto sdílené param. používat také tak, aby naopak při importu IFC do RVT byly hodnoty vždy ve stejném sdíleném param. ikdyž importuji různá IFC z různých zdrojů? Resp. jak toho docílit? Např. přidat tyto param. do RTE šablony pro import IFC do RVT?

User avatar
Pavel Homan - 4. 12. 2019 15:21:20
   
RE:Sdílené param. - 4 soubory
Dobrý den pane Vacíku,
neměly by se tam vyskytovat úplně stejné parametry s různými ID. Ty jedny jsou určené jako parametry typu, mají v názvu [Type]. Soubory jsou Autodeskem pospány takto:
IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn.txt (nejčastěji používané standardní parametry)
IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn_ALL.txt (všechny dostupné standardní parametry)
IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn-Type.txt (nejčastěji používané parametry typu)
IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn-Type_ALL.txt (všechny dostupné parametry typu)

Pro import se použít nedají. Nevím o žádném mapování.
Při importu IFC se vytváří pro něj specifický soubor sdílených parametrů ("název_souboru_ifc".ifc.sharedparameters.txt), ze kterého můžete parametry použít. Ale při importu dalšího IFC bude vytvořen nový soubor sdílených parametrů. Tedy ze dvou IFC bude parametr vytvořen pokaždé do nového txt s různými ID. Teoreticky by se dalo txt kopírovat a přejmenovat pro každé IFC, abych při načtení obou IFC do jednoho RVT projektu mohl ovládat stejným parametrem objekty v obou IFC najednou, například pomocí filtrů. Nikdy jsem to nezkoušel, je to jen teorie.