Aktuality >> Eurometropole Štrasburg úspěšně přechází na BIM

Eurometropole Štrasburg úspěšně přechází na BIM

Využití BIM a GIS nástrojů v oblasti Eurométropole de Strasbourg

Aktuality

Digitalizace a územní plánování

Eurometropoli Štrasburk tvoří 33 obcí o rozloze 340 km². Služba geomatiky a územních znalostí pracuje na vytvoření geografické databáze, která musí být nejen standardizovaná a vysoce přesná, ale také okamžitě přístupná zúčastněným obcím.Tato služba má meziodvětvový charakter, aby usnadnila studie proveditelnosti a 3D návrhy přestavby měst, poskytovala rozhodovacím orgánům podkladové informace a také zjednodušila interakci s občany během veřejných setkání.
 
"Stále větší znalosti o přírodních a stavebních prvcích města jsou vyžadovány ze strany služeb veřejné správy, jako jsou odbory silniční, hygienické a životního prostředí, ale také ze strany občanů, otázek klimatu a využití potenciálu nejnovějších technologií v projektových řešeních."

-Philippe Slisse, projektový manažer 3D GIS, město a eurometropole Štrasburk

Za tímto účelem se vedení města a eurometropole Štrasburk rozhodli pracovat s nástroji BIM (Building Information Modeling) společnosti Autodesk, včetně aplikací InfraWorks a Revit.

"S nástrojem InfraWorks jsem objevil efektivní nástroj, který se poměrně snadno používal a pomohl mi splnit požadavky obchodních služeb způsobem, který je dobře přizpůsoben jednotlivým fázím projektování," říká Philippe Slisse.

A jaký je výsledek? "Dnes máme k dispozici přesné zobrazení fyzických vlastností území s přesností na 5 cm, které poskytuje všem obchodním útvarům přístup k údajům o stávajících podmínkách, které potřebují pro své projekty a správu majetku," vysvětluje P. Slisse.

Podpora pro 3D

V roce 2014 byla vytvořena projektová jednotka 3D GIS, která má usnadnit využití 3D technologií v městských projektech a zpřístupnit data veřejnosti.

Jejím prvním úkolem bylo transformovat stávající 2D úložiště dat na 3D úložiště. Přechod proběhl díky tomu, že byla vytvořena data ve formě 3D grafu, 3D texturovaného modelu (PhotoMesh) a 3D sémantického digitálního modelu.

"Sběr dat LIDAR z letadla nám umožnil vytvořit zaměřenou plochu s hustotou 20 bodů/m² a přesností větší než 10 cm, která je velmi bohatá na detaily. Dnes je naše stávající databáze podmínek obohacena o 3D technologii a naše aktualizace probíhají výhradně ve 3D, což před dvěma lety nebylo," upozorňuje Slisse.

Projektové oddělení 3D GIS v současné době podporuje podnikové uživatele v jejich přímém a konkrétním využívání dat BIM, včetně projektů přestavby čtvrtí prováděných v rámci programu obnovy měst. Cíl, kterého Geomatická služba a jednotka 3D GIS dosahují díky zvýšeným kompetencím v oblasti nástrojů Autodesk.

"Na začátku jsme začali pracovat v programu 3ds Max. Zaměřovali jsme se z větší části na tvorbu renderovaných obrázků nebo vizualizací," říká Slisse. "Poté, když jsme objevili InfraWorks a všechny jeho možnosti, jsme se mohli více zapojit v dřívějších fázích pracovních postupů a mohli jsme pak pomáhat s návrhem od začátku projektu."

Vytváření dokumentů, které pomáhají při rozhodování

Eurometropole rovněž uplatňuje přístup založený na společné výstavbě a konzultacích, v jehož rámci hodlají obce přenechat občanům větší roli a zapojit je do připravovaných projektů.

Pakt pro demokracii ve Štrasburku, podepsaný a přijatý na obecním zastupitelstvu v roce 2018, zaručuje občanům právo na informace, konzultace, spolupráci a spoluvytváření projektů. V této souvislosti se místní správa zavázala k zavedení digitální platformy pro účast občanů, tvořené geografickými údaji.

Geomatická služba se tak opírá o obchodní týmy, které díky integraci InfraWorks a BIM pomohly všem spolupracovníkům pochopit, jak lze v území spojit určitý rozvoj.

Tato vizualizace projektů územního plánování umožňuje analyzovat a zkoumat různé možnosti jednotlivých projektů ještě před přijetím opatření, přičemž tento proces je ještě rychlejší než dříve.

InfraWorks navíc všem zúčastněným nabízí sdílenou databázi 3D dat, která jsou vždy k dispozici, dat, která jsou snadno interpretovatelná. Výrazně urychluje postup urbanistických projektů a pomáhá zkrátit kola připomínkování a zlepšit kvalitu projektů. Podnikové útvary mohou do databáze také přidávat informace týkající se jejich projektů, aniž by potřebovaly externí pomoc, a aktualizovat tedy tuto databázi v reálném čase.

3D data jsou k dispozici veřejnosti, a to online - prostřednictvím platformy otevřených dat (data.strasbourg.eu) města a eurometropole Štrasburk.
 

Plánování měst budoucnosti: informovanější, sdílenější a efektivnější

Nástroje BIM společnosti Autodesk prosazují přechod na 3D geografické modelování a nabízejí uživatelům různé výhody.
"Dnes používám automatizační skripty a možnosti pracovních postupů, které jsou k dispozici prostřednictvím aplikace InfraWorks. Vyhýbám se tak manuální práci, což mi umožňuje soustředit se na činnosti, které mohou týmům přinést skutečnou přidanou hodnotu."

-Philippe Slisse, projektový manažer 3D GIS, město a eurometropole Štrasburk

Slisse odhaduje, že používání automatizačních skriptů mu ve skutečnosti ve srovnání s minulostí šetří značnou část času. "Dnes mohu nabídnout 3D zobrazení všeho, co existuje na celém území, za půl dne místo dvou dnů," říká s potěšením.To není jediný úspěch: po zavedení InfraWorks týmem 3D GIS si geomatičtí specialisté, inženýři a zaměstnanci technických oddělení eurometropole zase postupně vyzkoušeli výhody softwaru z hlediska kontroly, vizualizace a komunikace v rámci svých projektů, i když nejsou přímo spojeny s BIM nebo 3D.

Tento přechod na 3D technologie navíc prospívá i soukromým inženýrským firmám.

"Od fáze studie proveditelnosti navrhuje oddělení inženýrské výstavby všechny projekty ve 3D pomocí aplikací AutoCAD a InfraWorks. Architekti a soukromí konzultanti v oblasti projektování také využívají 3D znalosti území, které jsou k dispozici v otevřených datech a lze je integrovat do softwaru BIM, jako je Revit. Kromě časové úspory je to i finanční přínos, protože místo vysílání týmů na topografické průzkumy mohou využívat 3D data vytvořená eurometropolí. Doufáme, že na konci projektu obdržíme na oplátku 3D modely, abychom mohli aktualizovat naše referenční data."

dle webu Autodesk

, Vladimír Michl