Aktuality >> Eiffelova věž ve 3D VR

Eiffelova věž ve 3D VR

Jak pokračuje BIM projekt rekonstrukce pařížské dominanty

AktualityRada města Paříže se rozhodla vést projekt rekonstrukce Eiffelovy věže (viz informace v příspěvcích Rekonstrukce Eiffelovy věže pro Olympiádu 2024 a v 10 miliard skenovaných bodů kolem Eiffelovky) s využitím technologie BIM (Building Information Model), tedy procesu, který zahrnuje i vytvoření a využití 3D modelu. Toto řešení, inovativní co do zde použitého rozsahu, umožňuje týmům města Paříže a týmům projektového řízení snadnější spolupráci a výměnu dat, umožňuje vizualizaci a „vnoření“ do projektu po celou dobu jeho trvání.

Společnost Autodesk pomáhala městu Paříž při velmi přesném topografickém snímkování ve 3D, provedeném v celém rozsahu projektu Eiffelovy věže, mezi Trocadero a Martovými poli, podél nábřeží Quai Branly mezi Almským mostem a stanicí Bir-Hakeim (celkem 54 ha). 

Jak historicky vznikal 3D model a různé fáze jeho realizace.

První etapa:

Zachycení lokality ve 3D

Než vůbec lze spolupracovat na projektu tohoto typu, je nutné shromáždit informace, data související s danou lokalitou v jejím současném stavu. Vyvstává tedy potřeba "digitálního zachycení reality". To je prvním krokem k 3D světu.

Pro sběr 3D dat využil Autodesk zkušeností společnosti Gexpertise, francouzské firmy zabývající se topografií a modelováním. To umožnilo vznik robustního a přesného modelu stávajícího stavu lokality.


SNÍMÁNÍ DAT

Tým firmy Gexpertise zaměřoval okolí Eiffelovy věže několik týdnů. Pokud jste na jaře 2018 navštívili Paříž, možná jste je potkali s jejich podivnými batohy. Tito odborníci využili fotografické snímky, data laserového skenování (LiDAR), drony a další vlastní metody, aby vytvořili extrémně přesný "digitální záznam" aktuálního stavu lokality.

V řeči čísel to představuje:
 • Tisíce hodin záznamu dat na území 54 ha
 • 194 mračen bodů ve čtvercích 10x10m, s celkovým počtem více než 10,3 miliard bodů
 • 342 GB dat, které byly použity k přesnému modelování 3D prvků výsledného modelu

Druhá etapa:

Modelování lokality ve 3D

Oblast kolem Eiffelovy věže je velká a složitá lokalita, což přináší mnoho problémů: sdílení veřejného prostoru, vývoj architektonického a krajinného dědictví, přístup k veřejné dopravě, bezpečnost návštěvníků, ochrana životního prostředí ... Ale také služby nabízené návštěvníkům (stravování, toalety apod.) nebo přístup k pilířům samotné Eiffelovy věže.
 

BIM POSTUPY V INFRAWORKS


S využitím softwaru pro zachycení reality (Autodesk Recap Pro) a 3D modelovacích nástrojů využil tým získaná data k vymodelování terénu, budov, pouličního vybavení, stromů a různých povrchů a jejich integraci do jediného finálního 3D modelu. Tento 3D model se používá k identifikaci a vysvětlení nejrůznějších omezení dané lokality a tím k lepšímu představení navržených řešení. Používá se také k analýze oblastí přístupu, provozu a front.
 

Třetí etapa:

Vytvoření modelu ve VR

„Objevte. Přistupte. Navštivte.“ Prostřednictvím těchto tří slov město Paříž připomíná, že návštěvnický zážitek je jádrem celého projektu. Virtuální realita je v dnešní době tím nejlepším způsobem, jak návštěvníky prakticky ponořit do toho, co bude v lokalitě Eiffelovy věže za pár let.
 
Za tímto účelem spolupracoval vizualizační tým firmy WSP s firmou Autodesk, a vytvořil interaktivní a velmi realistický model lokality. Plně odráží stávající podmínky dané lokality.
 

PAŘÍŽ - RENDERING a VR

Tento 3D model "v reálném čase" bude použit pro vytváření vizualizací a animací. Umožní městu Paříž a různým zúčastněným stranám lépe porozumět vzhledu a funkcí různých řešení navržených během celé operace. 3D model v reálném čase nabízí uživatelům možnost prožít mnohem více pohledů a různých perspektiv. Například pro konečný výběr ze 4 vítězů projekční soutěže poskytne tento 3D model městu realistický a konzistentní pohled na každý návrh, a usnadní tak srovnání mezi nimi.

Budou vytvořeny vizuální animace, ilustrující pohled z perspektivy chodců a vytvoří tak zážitek, který návštěvníci prožijí při procházce v budoucí podobě lokality. Tento 3D virtuální model zahrnuje: 
 • Lokalitu o ploše 54 ha 
 • 8200 stromů různých druhů
 • 1000 budov
 • 4 mosty
 • 25 soch
 • 560 svítidel
 • 425 laviček 
 • 100 odpadkových košů


Prožití zážitku VR 

Stáhněte si 3D model (1.8GB)

Pomocí tohoto odkazu objevíte model v reálném čase vyvinutý pro město Paříž. Stáhněte a nainstalujte si tuto aplikaci podobnou počítačové hře. Rozjeďte ji na vašem PC a začněte zkoumat lokalitu Paříže! Aplikace vyžaduje použití výkonného počítače a dobré grafické karty.

Dle www.concertationsitetoureiffel.fr

, Vladimír Michl