Aktuality >> Digitální dvojče: datový model, který mění svět stavebnictví

Digitální dvojče: datový model, který mění svět stavebnictví

Možnosti a přínosy digitálních dvojčat (digital twins) ve vazbě na BIM

AktualityNení žádným tajemstvím, že obor stavebnictví poněkud zaostává za ostatními odvětvími, pokud jde o zavádění digitalizace a o datově podmíněné rozhodování. To se však mění, protože profesionálové v oboru si uvědomují, že na to, aby se posunuli vpřed, musí začít myslet - a pracovat - jinak.

S postupem jak internet věcí (IoT), umělá inteligence (AI) a technologie cloud computingu posouvají digitální transformaci stavebnictví, získávají na popularitě digitální dvojčata.

 
Digitální dvojče je digitální reprezentace fyzického objektu nebo prostředí. Například automobilu, mostu nebo budovy. Nejedná se o tradiční 3D model, ale spíše o model informační. Je to komplexní datový obraz, který se vytváří ve fázi plánování projektu a zahrnuje všechny fáze životního cyklu objektu. Od návrhu přes výrobu a výstavbu až po provoz a údržbu – dokonce slouží i k modelování jeho využívání v reálném čase či k predikcím opotřebení.

Na rozdíl od statických datových modelů jsou digitální dvojčata dynamické "živé" entity, které se vyvíjejí v reálném čase. Učí se, aktualizují a komunikují se svými fyzickými protějšky, a to prostřednictvím výměny dat v průběhu životního cyklu objektu s využitím AI, strojového učení a technologií IoT. Vyzbrojeni těmito dynamickými simulacemi mohou uživatelé těchto virtuálních dvojčat předcházet problémům dříve než nastanou, zkoumat nové příležitosti a plánovat.

Podívejte se na video, které vám ukáže, jak funguje digitální dvojče v praxi:

BIM a digitální dvojčata

Technologie BIM je hnací silou digitalizace stavebnictví, která využívá multidisciplinární modely a cloudovou spolupráci ke právě stavebních objektů a systémů v nich.

Digitální dvojčata plně využívají potenciál BIM, propojují data a procesy s dynamickou obousměrnou výměnou informací v reálném čase. Digitální dvojčata lze vytvářet i bez BIM, ale jejich plné využití začíná integrovanými pracovními postupy a sdílením informací. Začít s BIM je tedy mnohem efektivnější způsob, jak digitální dvojče vytvořit a používat.

Budoucnost BIM a digitálních dvojčat

V budoucnu bude většina digitálních dvojčat integrována do procesu BIM pro lepší přehled ve standardizovaném prostředí. Hodnota získaných poznatků přesahuje rámec každého jednotlivého projektu; zachycená data lze zpětně použít ve fázích plánování a navrhování nových projektů.

Chytré město a digitální dvojčata: Přirozené spojení

Digitální dvojčata se neomezují jen na jednotlivé projekty. Integrací více digitálních dvojčat mohou projektanti vytvořit propojený ekosystém a optimalizovat výkonnost tohoto systému v čase.
 
Když se zamyslíte nad rámec jednotlivých objektů, můžete začít uvažovat o jejich širším potenciálu z ekonomického, sociálního a environmentálního hlediska. Představte si vybudování chytrého města, které lze spravovat pomocí dat v reálném čase. Analyzovat a optimalizovat spotřebu energie, bezdrátové sítě, veřejnou dopravu, bezpečnostní systémy a výkonnost infrastruktury. Chytrá města se mohou dokonce přizpůsobovat měnícím se klimatickým podmínkám a provádět simulace reakcí na mimořádné události, jako jsou pandemie, havárie či přírodní katastrofy.

Protože digitální dvojčata mohou shromažďovat a interpretovat data o věcech, jako je růst populace, přírodní zdroje a klimatické podmínky, mohou pomoci budovat odolnější města a umožnit průmyslu lépe reagovat na globální výzvy.


Zajímá vás oblast digitálních dvojčat - digital twins? Přečtěte si článek o  platformě Autodesk Tandem.

 
volně dle https://redshift.autodesk.com/what-is-a-digital-twin

, Tereza Kučerová Kraflová