Aktuality >> Deutsche Bundesbahn: výhradně BIM projekty

Deutsche Bundesbahn: výhradně BIM projekty

Německé spolkové dráhy (DB) předepisují použití BIM technologií

Aktuality

Nejen že roste počet národních a mezinárodních (EU) předpisů předepisujících využití BIM technologií pro přípravu a realizaci stavebních projektů (viz např.), ale i jednotliví velcí zadavatelé projektů a investoři si často vytvářejí vlastní předpisy doporučující nebo přímo nutící projektanty a dodavatele těchto projektů k využití BIM nástrojů šetřících celkové náklady staveb.

Nejnovějším příkladem takovéto instituce jsou Německé spolkové dráhy (DB, Deutsche Bundesbahn). Pro snazší realizaci projektů a dosažení obchodních cílů si tato železniční a logistická společnost vytvořila sadu pravidel definujících způsoby předávání BIM podkladů pro projekty menších a středních železničních stanic a pomocných staveb. Tato pravidla a předlohy jsou nyní již závazné pro všechny vypisované projekty. Předpis definuje standardy a úrovně předávaných dat a roli jednotlivých účastníků projektu. Projektanti musí data předávat ve formátu RVT, popř. IFC či DWG. Podrobné podklady pro DB-metodiku BIM jsou k dispozici na stránce DB Netze.

Doporučenou BIM aplikací je Autodesk Revit - pro něj také DB poskytuje projektovou šablonu (.RVT) a pluginy pro export formátu cpiXML (Construction Process Integration). Pro předprojektovou přípravu a vizualizace k veřejnému projednávání jsou doporučeny aplikace Autodesk Revit, FormIt 360, InfraWorks 360 či KorFin. DB rovněž nabízí vlastní nástroj (nadstavbu Revitu) s knihovnou RFA rodin iceBIMrail.

Hlavní cíle BIM-standardizace projektů z pohledu DB jsou:

  • Zajištění plánovatelných nákladů už před vypsáním projektu
  • Předávání definovaných digitálních dat v provozu a údržbě
  • Zvýšení kvality plánování projektů
  • Podpora zapojení veřejnosti

, Vladimír Michl