Aktuality >> Desatero úspěšné implementace BIM do praxe z pohledu manažera (1-5)

Desatero úspěšné implementace BIM do praxe z pohledu manažera (1-5)

Základní otázky před začátkem implementace BIM ve vaší firmě (první část)

AktualityStále více BIM manažerů se při zavádění BIM postupů a při přípravě firmy na přicházející BIM mandát potýká se základními otázkami kolem BIMu. Proto jsem se pokusil sumarizovat tyto základní otázky do jakéhosi „Desatera“, desatera přikázání úspěšné implementace BIM do praxe z pohledu manažera. Jednotlivá „přikázání“ najdete v tomto a v následném, postupně rozšiřovaném článku. Chápu, že u každé společnosti může být seznam klíčových otázek a pohled na odpovědi jiný, ale berme toto Desatero jako podnět k diskuzi, jako výchozí bod pro tvorbu jakéhosi vlastního desatera.
 
Začněme prvním přikázáním:
 

I. Měj jasnou odpověď na otázku - proč chci BIM?

Pro někoho může být zvláštní si tuto otázku položit, protože je to snad jasné, že musím předem vědět, proč chci ve své společnosti udělat takto zásadní změnu, ale z mé dlouholeté zkušenosti se mockrát setkávám s tím, že mi na ni nedokážou odpovědět mnozí z vrcholových manažerů společností ze stavebního průmyslu, kteří již odsouhlasili implementaci BIM metodik do své praxe. Proč to vůbec chci udělat, na to by si měl odpovědět každý, kdo rozhoduje o tom, kam bude dál směřovat jeho společnost a jaký přínos vlastně ve výsledku dostanu za investici do této změny. Samozřejmě neexistuje jen jedna odpověď a odpověď bude záviset na tom, co daný manažer a jeho tým očekává od této změny a jaké má jeho společnost zaměření.

Musím zde podotknout, že první začátky implementace BIM v ČR se datují ještě dávno před tím, než se o této zkratce začalo tak často veřejně hovořit. Pamatuji si na první setkání s manažery, hlavně projekčních kanceláří, kdy jejich vize a motivy pro přechod na BIM byly jednoznačně prozákaznické, tj. chci dát mému klientovi větší přidanou hodnotu v podobě kvalitnější představy, jak bude celý projekt vypadat, nebo chci se odlišit od mých ostatních konkurentů. S odstupem času vidím, že manažeři těchto prvních průkopníků BIM, kteří udělali toho odvážné rozhodnutí již před čase, nemají dnes o zakázky nouzi a většina z nich je dnes hnacím motorem českého stavebnictví. Posléze přišla veřejná osvěta BIM a začaly vznikat první sdružení a spolky na podporu tohoto trendu. Je samozřejmé, že všichni zainteresovaní v těchto seskupeních měli jednoznačně prioritní záměr si tímto pomoci sami sebe „prodat“, a to mluvím i o společnosti, ve které doposud pracuji.

Touto osvětou se na ona kouzelná tři písmenka nabalily další společnosti a začalo se i s prosazováním toho, aby se tyto metodiky začaly zavádět do státních organizací či do budoucích zákonů. A dostávám se k jádru pudla. Najednou zde přibyl další motiv, proč chci BIM - a to ne, že bych po něm toužil, ale že ho po mě někdo chce a ten dotyčný je pro mne tak důležitý, že se prostě budu muset smířit s tím, že budu muset dříve či později o BIM také uvažovat, protože v opačném případě bych začal ztrácet své klienty, zakázky a možná i mé zaměstnance. Přiznávám se, že tento „vynucený“ motiv osobně moc v lásce nemám, protože je to spíše negativně vnímáno, ale musím uznat, že z pozice dodavatele BIM nástrojů je často brán jako dosti účelný. Osobně se mi více zamlouvá to, když si manažer dané společnosti opravdu jednoznačně odpoví, proč chce BIM zavést a s tím si nastaví i měřitelné cíle. Jistě, motiv může být ten, že já chci BIM, protože to po mě chce můj důležitý klient, kterého nechci ztratit, ale zkusme se podívat na to z té strany, proč to tedy chce onen klient. Pokud toto zjistím, příště mohu jít za mým dalším klientem a prodat mu projekt v BIM, protože budu přesně vědět, co to jemu do budoucna přinese.

BIM tedy není jen o tom, co se všude můžete dočíst viz. nárůst produktivity, snížení chybovosti, lepší koordinace projektů, rychlé změnové řízení, lepší pochopení celého projektu, rychlejší a kvalitnější rozhodování v průběhu projektu, ale měli byste si položit otázku „proč BIM“ z pozice vás, jako manažera vaší společnosti. Chci vyhrávat více zakázek, chci stíhat více projektů ve stejném počtu lidí, chci být atraktivním zaměstnavatelem pro budoucí kolegy projektanty a architekty. Tohle a mnohé další může být vaším střednědobým, ale i dlouhodobým cílem a také odpovědí na otázku „proč chci BIM“.

 

II. Připrav se na velkou změnu

Nevěřte nikomu, že implementace a přechod na BIM je "piece of cake". Opravdu tomu tak není. Přechod na BIM, a to v jakékoli společnosti a rozsahu, JE velká změna a měli byste k ní přistupovat stejně jako k jakémukoli velkému změnovému projektu ve vaší společnosti. 

Když se bavím s manažery firem, kde je již BIM nějakou dobu etablovaný, tak se ve většině případů shodují na tom, že jsou stále v procesu změny, protože své BIM metodiky posouvají dál a dál. 

Velká změna přináší taktéž velké problémy a rizika, pokud se dobře neuřídí. Samozřejmě záleží na prvním přikázání, tedy na tom, co od přechodu na BIM očekáváte, protože to přímo souvisí s tím, jak velkou změnu musíte ve společnosti udělat, abyste vašeho očekávání dosáhli. Nemluvím tady o evoluci, když se z rýsovacích prken zasedlo k PC, většinou s nainstalovaným AutoCADem a začali jsme kreslit vektory jedničkami a nulami namísto tuše. Tahali jsme stejné čáry jako na pauzáku, ale mělo to své nesporné výhody - například  když jsme potřebovali něco upravit či smazat, už jsme nepotřebovali žiletku. Mluvím tady o revoluci, kdy přechod na BIM vyžaduje i jiný přístup a myšlení všech zainteresovaných stran ve stavebním projektu - ať už máte ve společnosti architekty, projektanty, projekt manažery, nebo vedoucí stavby.

Pokud tuto změnu ze strany manažera podceníte, zaděláváte si na problém, že váš tým změnu nepřijme, a tak přeci nikdo s přechodem na BIM začít nechce. Ono se dobře radí: připrav se na změnu, ale sakra jak? Především si celý proces přechodu dobře rozmyslete, naplánujte na vhodný čas a vtáhněte do něj své klíčové lidi. Sami to nezvládnete, a proto musíte svým klíčovým lidem tuto myšlenku prodat, aby byli s vámi na jedné lodi a tahali za jeden provaz. Dejte jim prostor na jejich seberealizaci a čas, aby se etablovali v novém prostředí a také třeba i v nové roli. Především zkuste najít motivaci všech zainteresovaných lidí pro tento změnový proces a pracovat s ní. Třeba zjistíte, že ve svém týmu máte větší poklad, než jste si doposud mysleli, nebo naopak narazíte na neočekávané blokátory, kteří se mohou k této změně postavit zády, a to i z iracionálních důvodů. Ti vám potom mohou rozvracet vnitřně celý tým a přechod na BIM vám i ostatním pěkně znepříjemnit. 

 

III. Vyber si svého partnera

Teď, když už víte, čeho chcete dosáhnout přechodem na BIM ve své společnosti a jste připraveni tuto změnu udělat, doporučuji vedle motivovaného týmu i uvážlivý výběr partnera, který vás touto změnou provede a pomůže vám ji zrealizovat.

Zažil jsem hned několik scénářů a ten jasně nejhorší je, že se manažer rozhodne tuto změnu udělat sám, aniž by měl jakékoli předchozí zkušenosti s přechodem na BIM, nebo s implementací BIM metodik do praxe, a to s hlavní vidinou úspory. Toto rozhodnutí, pokud opravdu nemáte celý proces implementace BIM pod kontrolou, vás může stát mnoho financí navíc, času a možná i ztrátu důvěry spolupracovníků ve vás, což může vyústit v postupné odchody.

Samozřejmě na druhou stranu je ideální mít uvnitř týmu zkušeného kolegu či celý tým, který má s nasazením BIM metodik praktické zkušenosti, a tudíž si celou implementaci dokážete s tímto týmem odřídit sami. Popravdě, z mé zkušenosti je těchto případů zatím jako šafránu. A tak zpravidla nezbývá nic jiného. než se zkusit obrátit na někoho externě, pokud tedy nezvolíte tu nejtrnitější cestu jak vkročit do světa BIM.

Pokud se tedy pokusím najít partnera pro implementaci BIM do mé firmy, tak se musím také smířit s tím, že mě to bude něco stát. Na druhou stranu by měla tato investice mít jasnou ekonomickou návratnost. A jak toho správného partnera pro nasazení BIM najít?

Není ideální rady, ale ze zkušeností v jiných firmách, které si prošly implementací BIM, je dobré rozhodit sítě buď přes své kontakty s žádostí o doporučení na konkrétní osoby, týmy, či firmy.

Někdo volí společnou cestu – tedy jít do BIM projektu s firmou stejného zaměření, která např. potřebuje doplnit kapacity, ale na druhou stranu je ochotna sdílet své know-how z využíváním BIM nástrojů, standardů a procesů. Tady doporučuji si přesně vydefinovat role a spolupráci nad BIM projektem, aby obě dvě strany dopředu věděly, co se po nich chce a očekává, s tím, že ta strana se zkušenostmi s BIM musí druhému partnerovi dát dostatečný čas a kapacity svých lidí na adopci BIM metodik a potřebných nástrojů. Osobně jsem se moc s touto variantou spolupráce ve své praxi nepotkával, ale vím, že to leckde zafungovalo.

Lze se také například doptat na zkušenosti ostatních spřátelených firem s využitím profesionálů, kteří se živí tím, že implementují BIM do praxe v různých oborech. Na trhu se buď objevují jednotlivci, kteří si prošli praxí s nasazováním BIM v předchozích firmách a vydali se posléze na sólovou dráhu BIM konzultantů a integrátorů. To může být dobrou a možná v některých případech i levnější formou spolupráce. Ale samozřejmě to nese určitá rizika - případné nezastupitelnosti, pokud z nějakého důvodu tato osoba z celého projektu vypadne. Nebo se lze dohodnout s některým "větším" hráčem, který má zkušenosti, reference a celý tým BIM konzultantů. Navíc vám pak např. umí nabídnout odborníky i přes různé stavební obory a profese. Je velký rozdíl v tom, když vám - např. TZB projektantovi - nasazuje BIM metodiky a nástroje konzultant s vlastní prokazatelnou praxí v TZB či bez ní, to mi věřte.

Rozhodně bych vám doporučil při výběru svého partnera pro implementaci BIM zaměřit se na jeho zkušenosti, referenční zakázky, zpětné vazby od vašich přátel z oboru či na konkrétní členy týmu, kteří by vám měli s implementací BIM pomáhat. A pokud už si zvolíte svého parťáka, počítejte s tím, že to nebude zadarmo a celá implementace bude něco stát. Na druhou stranu by se vám investice do správně zvoleného partnera měla vrátit a co víc, ve finále byste z tohoto rozhodnutí měli začít profitovat v podobě vaší výrazně vyšší konkurenceschopnosti. 

 

IV. Najdi si BIM manažera

BIM manažer je pozice, která je téměř nezbytná ve společnostech, které BIM metodiky používají ve svých činnostech. Každý manažer společnosti by měl mít BIM manažera ve svém týmu, pokud to s BIM myslí opravdu vážně. Bohužel zatím je to tak, že kvalitních BIM manažerů v ČR a SR je žalostně málo a žádná škola svého absolventa na tuto profesi zatím nikterak dobře nepřipraví. Dobrá zpráva je ale ta, že se již na trhu objevují velmi kvalitní certifikované vzdělávací programy, které pomohou případné zájemce připravit na budoucí roli BIM manažera.

Ovládnutí celého BIM managementu je běh na dlouhou trať a ze dne na den se ani nejnadanější osoba sama BIM manažerem nestane. Proto nezbývá někdy nic jiného než takového člověka najít, a to buď uvnitř firmy, nebo zvenku. Obecně z mé zkušenosti vidím několik cest, jak si najít dobrého BIM manažera.

Vhodné je již při hledání svého partnera pro BIM implementaci (viz 3. přikázání) na to myslet a při samotném výběru zahrnout taková kritéria, aby vám vybraný partner ze začátku pomohl i se stránkou BIM managementu. Některé firmy či jednotlivci mají zkušenosti jak s nasazením BIM metodik do praxe, tak i se samotným BIM managementem. Na druhou stranu není moc dobré se na svého partnera pro implementaci spolehnout až natolik, aby vám natrvalo zastával i úlohu BIM manažera. V budoucnu totiž jistě pochopíte, že takováto pozice vyžaduje značnou časovou náročnost a flexibilitu - bude pro vás nejen ekonomicky výhodnější mít BIM manažera ve svém týmu na "full-time". Jistě, na rozjezd BIM metodik a prvních projektů - proč ne? Ale snažte se myslet i do budoucna.

Manažerům firem z praxe se dosti osvědčuje to, že si vybírají budoucího BIM manažera ze svého týmu - ať už z řad projektantů, tak i z jiných profesí. A svého partnera pro implementaci BIM využijí na to, aby tomuto kolegovi pomohl v jeho začátcích, jako je nastavení BIM metodik, standardů, šablon, rodin, nastavení workflow a datové struktury v CDE, a tak dále - a toto postupně společně zaváděli do praxe s prvními pilotními projekty. Zde bych upozornil na jedno riziko. Někdy manažeři sklouzávají k tomu, že sice vyberou někoho ze svého týmu, ale de-facto jej posadí na dvě židle. Přidělí mu funkci BIM manažera, ale současně tento člověk zastává i svou původní funkci, např. HIP či projektanta. Chápu, že když se někdo ze současného týmu vytáhne z týmu a posadí na jinou židli, tak logicky bude chybět jeho kapacita v onom původním týmu, ale úspěšná implementace BIM metodik by měla právě přinést to, že pozice opravdu kvalitního BIM manažera zastane takovou práci, aby to celému týmu pomohlo pracovat produktivně, s minimem případných chyb. A to ve finále znamená, že původní ztráta kapacity v projekci či jinde se manažerovi firmy vícenásobně zaplatí. Proto prosím dejte vybranému kolegovi prostor, čas a motivaci k tomu, aby se z něj stal do budoucna výborný BIM manažer, protože vám to ve finále vrátí.

Samozřejmě se v současné době setkávám i s tím, že BIM management ve firmách dělají externí pracovníci či firmy. Na tom nemusí být vůbec nic špatného, pokud si obě strany natolik důvěřují, aby nehrozilo vynášení informací či vašeho interního know-how k vaší konkurenci, nebo nevzniklo riziko, že když vy budete potřebovat BIM manažera zrovna teď hned, budete si muset nějakou dobu počkat, protože on bude v tu dobu řešit něco neodkladného na projektu jiné nasmlouvané společnosti. 
 

 

V. Zvol pilotní projekt

Pokud již máte vybraného partnera pro implementaci BIM (viz 3. přikázání) i BIM manažera (viz 4. přikázání), tak vám zaručuji, že BIM pilotní projekt se vám bude vybírat a realizovat snáze. Takto sestavený tým vám jistě dobře poradí, jaký typ projektu si máte vybrat, abyste postupně vkročili do světa BIM. Před samotným výběrem pilotního projektu doporučuji dostat celý tým, který se na něm bude podílet, na stejnou či alespoň podobnou úroveň znalostí. Samotnému začátku pilotního projektu by tedy mělo předcházet vzdělávání vybraného týmu do BIM (metodiky, postupy, BIM nástroje). Tohle vám jistě rád zajistí váš partner ve spolupráci s BIM manažerem.

Výběr prvních tzv. pilotních BIM projektů byl v minulosti, dle mých zkušeností, pro mnohé společnosti kámen úrazu, protože se v průběhu projektu např. ukázalo, že je příliš složitý, že úroveň celého týmu neodpovídá úrovni zadání a tak docházelo postupně k celkové frustraci a rezignaci týmu, až se nakonec sklouzávalo k tomu, že buď se celý projekt ošidil tak, aby se stihnul předat, nebo se zpracování vrátilo k původnímu zajetému modelu tvorby dokumentace ve 2D. Takovéto negativní zkušenosti vedly mnohdy k tomu, že společnost uvnitř přestala věřit, že BIM je tou správnou cestou pro její rozvoj. Opětné nabytí důvěry posléze znamenalo pro manažera nelehký úkol.

Osobně jsem zažil mnoho situací u firem, které s BIM začínaly a stály před rozhodnutím, jak své BIM metodiky zavést do praxe.

Některé firmy zvolily takovou cestu, že vybraly BIM pilotní projekt ze svých dřívějších 2D projektů a ten začaly předělávat dle nově nastavených BIM metodik. Toto může být velmi zajímavá cesta, ale každý manažer si zde musí uvědomit, že tento projekt již jednou prodal a pokud ho neprodá znovu, jako nový BIM projekt, tak půjde pouze o jeho čistou investici bez výnosů, s týmem utilizovaným na nějakou dobu. Také to nesimuluje reálný projekt zadaný investorem v BIM - vychází se z již vytvořených 2D projekčních dat. Nicméně základní principy si na tomto modelu jistě lze vyzkoušet.

Další společnosti začaly vytvářet BIM projekt své vlastní budovy s cílem ji pasportizovat do BIM. Opět to může být zajímavá situace, kde si lze vyzkoušet proces od pořízení dat, aniž by se využila původní projekční dokumentace - např. skenováním a posléze zpracováním mračen bodů a následnou tvorbou BIM modelu. Osobně vidím velkou příležitost do budoucna pro společnosti, které budou mistrně ovládat problematiku pasportizace staveb do BIM. Pokud si tuto cestu prošlápnete právě tvorbou pilotního BIM projektu, tak by se vám tato investice měla dříve či později vrátit. Ano, opět vám tento pilotní projekt nikdo nezaplatí, ale pokud se bude jednat o vaší budovu, tak vytvořená BIM data můžete alespoň využívat pro vaši potřebu, např. při správě a údržbě.

Zažil jsem i to, že se společnosti chytily příležitosti podílet se na reálném BIM projektu, jako subdodavatel někoho, kdo již měl větší zkušenosti s BIM. Toto může být velmi zajímavá varianta, jak zavést BIM do praxe. Zde prosím pozor na to, do jakého projektu se pouštíte, co od vás druhá strana očekává a jakou součinnost od ní budete mít. Vyplatí se s danou stranou mluvit narovinu a prozradit jí vaše reálné zkušenosti s BIM. Určitě do tohoto projektu zaintegrujte pomoc od svého partnera pro BIM, který vám jistě rád pomůže tento projekt zanalyzovat a dobře uchopit. Přehnaná očekávání od vás mohou posléze vést k vystřízlivění a nabytí špatných zkušeností zainteresovaných stran - to znamená, že si vás již například do žádného jiného projektu nepřizvou. Není ostudou přiznat vaše reálné zkušenosti s BIM. Každý nějak začal. Velmi často slýchám od manažerů, že raději suplují nějakou práci svého spřáteleného subdodavatele např. pro TZB, než aby ho vyměnili a začali pracovat s někým jiným. Pokud to opravdu s BIM myslíte vážně, tak se postupnými kroky jistě vypracujete k tomu, že naopak vy budete potřebovat další kapacity či profese do vysoutěženého BIM projektu a budete raději mít jasno, co od daného partnera lze čekat - i za tu cenu, že jeho zkušenosti s BIM zatím nejsou ideální, než abyste toto zjistili až v průběhu práce.

Lze si také v některých případech dohodnout s vaším dlouhodobým obchodním partnerem z řad investorů nestandardní podmínky zadaného projektu. Není to jednoduché, ale už jsem to také zažil. Pokud mu vysvětlíte váš záměr s tím, že chcete přejít do BIM, což pro něho bude znamenat i nesporné výhody, tak se můžete dohodnout ve stručnosti na tom, že mu odevzdáte projekt za stejných finančních podmínek, jako jste pro něj vždy dělali, ale on vám dá větší časový prostor na vypracování. Můžete se mu posléze pochlubit, jaká bohatší data jste pro něj vytvořili a věřím, že jej tím zaujmete natolik, že další projekty s ním už pojedete pouze a jen v BIM.

K výběru a realizací BIM pilotního projektu lze přistupovat mnoha směry, jak vidíte. Prosím, hlavně nemějte velká očekávání a zvolte si raději tu jednodušší cestu. Zapojte do výběru svého BIM partnera a celý tým. Nečekejte hned zázraky a velké profity. Ty přijdou až poté :-).
 


Další "přikázání" následují v samostatném článku


Převzato z LinkedIn

, Martin Slanec