Aktuality >> Desatero úspěšné implementace BIM do praxe z pohledu manažera (6-10)

Desatero úspěšné implementace BIM do praxe z pohledu manažera (6-10)

Základní otázky před začátkem implementace BIM ve vaší firmě (pokračování, závěr)

Aktuality
Pokračování článku Desatero implementace BIM 1-5

Stále více BIM manažerů se při zavádění BIM postupů a při přípravě firmy na přicházející BIM mandát potýká se základními otázkami kolem BIMu. Proto jsem se pokusil sumarizovat tyto základní otázky do jakéhosi „Desatera“, desatera přikázání úspěšné implementace BIM do praxe z pohledu manažera. Jednotlivá „přikázání“ najdete v předchozím i v tomto, postupně rozšiřovaném článku. Chápu, že u každé společnosti může být seznam klíčových otázek a pohled na odpovědi jiný, ale berme toto Desatero jako podnět k diskuzi, jako výchozí bod pro tvorbu jakéhosi vlastního desatera.
 
 

VI. Vytvoř pilotní tým

Pro někoho může být zvláštní si tuto otázku položit, protože je to snad jasné, že musím předem vědět, proč chci ve své společnosti udělat takto zásadní změnu, ale z mé dlouholeté zkušenosti se mockrát setkávám s tím, že mi na ni nedokážou odpovědět mnozí z vrcholových manažerů společností ze stavebního průmyslu, kteří již odsouhlasili implementaci BIM metodik do své praxe. Proč to vůbec chci udělat, na to by si měl odpovědět každý, kdo rozhoduje o tom, kam bude dál směřovat jeho společnost a jaký přínos vlastně ve výsledku dostanu za investici do této změny. Samozřejmě neexistuje jen jedna odpověď a odpověď bude záviset na tom, co daný manažer a jeho tým očekává od této změny a jaké má jeho společnost zaměření.

Podařilo se vám společně s BIM manažerem, popř. i s partnerem pro BIM vybrat vhodný pilotní projekt? Paráda, tak teď ještě vytvořit pilotní tým. Tým je nutný, sám BIM manažer nebo vy to nezvládnete.

Je třeba do tohoto změnového projektu zainteresovat vícero kolegů, kteří se stanou jeho nedílnou součástí. Jak už jsem zmínil v předchozích článcích, každá změna bolí a pro mnoho lidí může být velmi stresující a nekomfortní. A vy budete stát s BIM manažerem před rozhodnutím, kterého kolegu ze současného ansámblu „namočit“ s vámi a koho zatím vynechat a nechat na suchu.

Představte si klasickou situaci ve firmách, kde např. pracují mnoho let erudovaní projektanti se svým zaběhnutým systémem práce, který doposud fungoval a teď najednou na ně naskočíte vy, jejich šéf, že od příštího týdne či měsíce titíž lidé pojedou dle úplně nového systému práce, budou se do toho muset naučit nové postupy a taktéž i nové softwarové nástroje. Jaká bude asi jejich první reakce? Minimálně se většina týmu zablokuje, přejde do defenzivního módu a bude se za každou cenu této změně bránit. Jak ale zařídit, aby se to nestalo? Tohle je otázka za milion a kdybych na ni uměl jednoznačně odpovědět, tak jsem už za vodou :-). Mohu zde jen zkusit nasdílet mé zkušenosti, které jsem nasbíral u firem, co tuto problematiku už řešily.

Jednoznačně byste jako manažer společnosti měl nejdříve celému týmu vysvětlit, proč se chystáte tuto velkou změnu udělat, co vás k tomu vede a že jste si vědom toho, že tato změna nebude jednoduchá, ale pokud se podaří, tak ve výsledku bude každý z členů vašeho týmu na tom lépe, než je nyní. Dále se u firem osvědčilo s lidmi mluvit na rovinu a přednést jim i možné negativní dopady, kdybyste tuto změnu neudělali. Sdělte jim, že jste nyní před situací, kdy potřebujete jejich pomoc a energii tuto změnu udělat. Ideální je mít v týmu alespoň někoho, kdo bude pozitivní ke změnám a bude ochoten se na tomto projektu aktivně a s entusiasmem podílet. Takový člověk či skupina může velmi pozitivně působit na celý tým a zviklat i ty opatrné a váhající střelce. Případné totální blokátory ze změny vynechte, nemá cenu s nimi ztrácet váš drahocenný čas, jen by vám rozvraceli celý tým a házeli klacky pod nohy. Buď se vám je podaří přesvědčit později nebo vůbec, ale to už je třeba ani nebudete potřebovat.

Každý vybraný nový člen pilotního týmu bude potřebovat ze začátku pomoci, ať už se vzděláváním do nových metodik, postupů, softwarových nástrojů, nebo s motivací a s úpravou časového pracovního fondu. Zde bych vám doporučil si promyslet a nastavit pro členy pilotního týmu motivační kritéria - tzv. KPI, která by se dobře vyhodnocovala a byla pro všechny dosti lukrativní i transparentní. Tyto lidé jsou ochotni s vámi jít do tohoto projektu a pokud se jim bude dařit naplňovat jeho cíle, tak si za to zaslouží adekvátní odměnu a současně s nimi budete na velmi dobré cestě jak úspěšně strhnout ostatní, zatím nezainteresované kolegy, aby se aktivně připojili do přechodu na BIM.
 
 

VII. Stanov si cíle

Pro někoho může být zvláštní si tuto otázku položit, protože je to snad jasné, že musím předem vědět, proč chci ve své společnosti udělat takto zásadní změnu, ale z mé dlouholeté zkušenosti se mockrát setkávám s tím, že mi na ni nedokážou odpovědět mnozí z vrcholových manažerů společností ze stavebního průmyslu, kteří již odsouhlasili implementaci BIM metodik do své praxe. Proč to vůbec chci udělat, na to by si měl odpovědět každý, kdo rozhoduje o tom, kam bude dál směřovat jeho společnost a jaký přínos vlastně ve výsledku dostanu za investici do této změny. Samozřejmě neexistuje jen jedna odpověď a odpověď bude záviset na tom, co daný manažer a jeho tým očekává od této změny a jaké má jeho společnost zaměření.

Máte vybraného BIM manažera, pilotní projekt a taktéž i pilotní tým? Skvělá práce! Aby se vám, a to myslím celému týmu, dobře hodnotil celý tento změnový projekt přechodu na BIM, doporučuji si nastavit jasné, transparentní a měřitelné cíle, tzv. SMART (S–specific, M–measurable, A–achievable/acceptable, R–realistic, T–timely/trackable) cíle. Budete tak mít pro sebe a členy týmu jednoznačnou metriku a hodnocení úspěchu či neúspěchu celého projektu nebude záviset jen a pouze na subjektivních pocitech.

Pokud opravdu s BIM jen začínáte, nesnažte se za každou cenu v pilotní neboli také v adopční fázi nastavit dopředu nějaké těžko splnitelné cíle, jako například nárůst produktivity práce o 20 % - 30 %, snížení chybovosti v projektu, vyšší průměrný počet zpracovaných projektů za rok atd. Uvědomte si, že v průběhu této prvotní fáze půjde celý váš tým s produktivitou naopak dolů, a proto byste se měli zaměřit na cíle, které jsou slučitelné s tím, že začínáte od nuly. Dále platí pravidlo: méně je někdy více. Nemějte ambice si hned u prvního projektu stanovovat mnoho cílů, ale spíše se snažte stanovovat další cíle až po dosažení prvních dílčích úspěchů.

Pilotní BIM projekt by měl být hlavně o tom vyzkoušet si a osvojit základní BIM metodiky v praxi. V prvé řadě potřebujete vyškolit celý tým - a v tomto případě můžete nastavit první z cílů, aby všichni účastníci prošli definovaným školením BIM metodik a softwarových nástrojů, které pro ně přichystáte např. s vaším partnerem pro BIM, který vám jistě pomůže s měřitelností nabytých zkušeností po absolvovaném školicího cyklu. Posléze vás jistě bude čekat společně s celým týmem nastavení celého BIM projektu od zavedené názvosloví adresářové struktury projektů, pojmenování složek a souborů, nastavení stylů tisku, způsobu komunikace nad daným projektem a další. Z těchto zaváděcích kroků si můžete udělat jeden nebo více cílů. Před samotnou realizací prvního BIM projektu si můžete vybrat nový, ještě nevyzkoušený postup, který vám BIM umožňuje a můžete si ho v praxi vyzkoušet, jako např. první zkoordinovaný projekt v BIM. Úspěšná 3D koordinace celého nebo jedné z části BIM projektu může být jeden z vašich dalších vytyčených cílů.

Jakmile budete mít cíle nastavené a s celým BIM týmem potvrzené, tak si najděte cestu, jak je pravidelně monitorovat a vyhodnocovat. Velmi důležité je také to, abyste nezapomněli dosažení cíle, i když jde zdánlivě o maličkost, patřičně s celým týmem oslavit. Nemusíte hned bouchat šampaňské, ale jistě si najdete adekvátní způsob motivační oslavy. 
 

 

VIII. Vybav se vhodnými nástroji

BIM není software! Tohle slyšíte na každém rohu, na jakékoli konferenci, workshopu, článku či příspěvku, které se zabývají BIM problematikou. Ano, to je bezpochyby pravda, ale také je ryzí pravdou to, že bez vhodných softwarových a hardwarových nástrojů žádný BIM projekt nevytvoříte. Vybavit se těmito nástroji pro tvorbu BIM projektů je stejně nutné, jako když chcete lyžovat a potřebujete k tomu vhodné lyže, boty, helmu a hůlky. Ano, záleží také na tom, jaký lyžař jste (začátečník, pokročilý, nebo profík) a jakou lyžařskou disciplínu chcete provozovat (běžecké klasické či bruslení, sjezdové lyžovaní, slalom, nebo dokonce skoky na lyžích). V lyžování a v jakémkoli jiném sportu, který chcete provozovat a být v něm úspěšní, je jednoznačná paralela s BIM, protože bude taktéž záležet při výběru vybavení, na tom, v jakém odvětví stavebního průmyslu se nacházíte, jaké jsou vaše cíle a na jaké druhy projektů se zaměřujete. Podle toho si také budete vybírat vhodnou výbavu v podobě softwarových a hardwarových nástrojů. Jinými nástroji bude vybaven projektant pozemních staveb či projektant liniových staveb. Zcela jinak bude vybaven vedoucí projektu, BIM koordinátor, stavbyvedoucí, rozpočtář, statik, projektant elektra nebo např. TZB. Zde opravdu doporučuji se nad touto problematikou vhodného vybavení dopředu zamyslet a nechat si poradit např. od vašeho partnera pro BIM (viz 3. přikázání), abyste svůj tým zbytečně nevybavili robustními a drahými nástroji, nebo naopak. Také se zaměřte na to, co od vás klient očekává, jaká a jak kvalitní data chce od vás zpracovat a např. i v jakém formátu je chce získat pro další využití. To může být taktéž jedno z vodítek, co máte svému týmu pořídit za vybavení.
 
Obecně se primárně zaměřte na vybavení BIM softwarovými nástroji pro návrh a koordinaci projektu, i pro interní a externí komunikaci nad celým BIM projektem - tzv. společným datovým prostředím, neboli také CDE (Common Data Environment). Investice do takovýchto nástrojů je obecně druhou největší nákladovou položkou, hned za osobními náklady na daného uživatele, tak je nasnadě důkladně zvážit jejich výběr. Někteří dodavatelé BIM softwarových nástrojů nabízejí např. roční pronájem, nebo také zpoplatnění tzv. Flex Token systémem licencování, kde uživatel platí jen podle skutečného aktuálního např. denního využití daného nástroje. Toto může být jedna z cest, jak vytvořit svůj první BIM pilotní projekt s optimalizací investice do softwarového vybavení a ověřit si zda vybrané nástroje dostatečně splňují potřeby celého vašeho týmu a klientů. Pozor si dejte i na výběr vhodného hardwarového vybavení – to by mělo vycházet z nároků zvoleného softwaru. Většina BIM systémů je totiž náročnější na HW požadavky vašich "želez", ale v tom vám opět jistě rád poradí partner pro BIM či váš dodavatel IT.
 

 

IX. Nechtěj BIM „přes noc“

I svět prý vznikal 7 dnů (no dobře, 6). Pokud si pročtete všech předchozích 8 přikázání, tak jistě přijdete na to, že přechod na BIM nemůže nastat „přes noc“. Není jednoduchý a bude vyžadovat nemalé úsilí a dostatek času vašeho i vašeho týmu. Často to v těchto článcích opakuji, ale je dobré toto mít na mysli, když se rozhodnete pro tuto změnu. Benefity z přechodu na BIM očekávejte později a postupujte krok po kroku, které jste si předem naplánovali. Buďte důslední a přistupujte k tomuto projektu zodpovědně a s pokorou. Naplánujte si s každou zainteresovanou stranou jednotlivé milníky a pravidelně tento projekt vyhodnocujte. Nenechte se vtáhnout do zajeté rutiny s řešením každodenní operativy na úkor dohledu nad tímto projektem a mějte vždy ve svém kalendáři čas na řešení všech záležitostí kolem BIMu.
 
Přechod na BIM je běh na dlouhou trať, a tak jej nepřepalte hned na začátku, aby vám nedošel dech. Ano, na trhu jsou již společnosti, které BIM metodiky ovládají a provozují v praxi, a to na velmi dobré úrovni. Berte je jako inspiraci a důkaz toho, že cíl je dosažitelný – nechtějte se jim ale hned rovnat či se je pokoušet hned v začátcích dohnat. Tyto firmy si také prošly touto velkou proměnou a nyní z ní již profitují. Ale když vůbec nezačnete, nebo si přechod na BIM špatně naplánujete, nikdy je nedoženete.
 

 

X. Implementací BIM to teprve začíná

Hurá jdeme do finále! Tak to ani náhodou. Pokud se vám povedlo se svým týmem zrealizovat dle nastavených BIM metodik váš první projekt, tak moc gratuluji, protože jste úspěšně odstartovali váš vlastní ultramaraton. BIM, stejně jako jiné sportovní či oborové disciplíny, funguje tak, že když se chcete dostat na špičku a udržet se na ni, budete muset trénovat, stále se zlepšovat a zdokonalovat se v tom, co děláte a co vás živí. Pokud by tomu tak nebylo, stále by ještě tým v depu formule F1 měnil pilotovi pneumatiky desítky vteřin a ne 1,8 vteřin, což je aktuální světový rekord.
 
Udělali jste velký kus práce. Máte svůj BIM tým, BIM manažera a třeba i svého partnera pro BIM. Taktéž máte první zkušenosti z realizovaného BIM projektu. A co dál? Určitě doporučuji vyhodnotit váš pilotní projekt a zaměřit se na to, co se povedlo a co tak úplně ne. V případě, že ty nepovedené věci budou velmi zásadní, tak si vytvořte strategii, jak pro příště postupovat, aby se stejné chyby neopakovaly. Oprašte vaše metodiky a standardy používané při pilotním projektu a vylaďte je na projekty další. Vytyčte si nové a třeba i složitější cíle. K těm si stanovte strategii a potřebné zdroje, a to jak lidské vč. vzdělávání, tak i HW a SW nástroje. BIM disciplína je krásná právě v tom, že obsahuje mnoho směrů, kam se můžete vydat a osvojit si je k dokonalosti, abyste získali konkurenční výhodu proti ostatním.
 
Vykašlete se na to, zda někdy bude státní BIM standard či nebude. Jděte si vlastní cestou a postavte si své podnikání na pevných BIM základech. Za dobu mé praxe se mi ještě nestalo, že by společnost, která v praxi využívá BIM naplno a umí své zkušenosti prodat, zkrachovala či měla významnější finanční potíže.
 
BIM není směr, ale cesta, na které jsou samozřejmě různé překážky, ale také nádherné výhledy a zážitky. Pokud už jste na ni jednou vkročili, byla by velká škoda z ní sejít.
 
A připomínám z úvodu tohoto BIM Desatera - berte prosím mé Desatero jako podnět k diskuzi, jako výchozí bod pro tvorbu vašeho vlastního desatera.
 
A na rozdíl od 10. Božího přikázání: nebudeš dychtit po ničem, co patří bližnímu tvému – není v BIMu inspirace a dychtění po úspěšných příkladech z praxe žádným hříchem - naopak je velmi doporučuji. I proto sledujte novinky a příklady – buď na LinkedIn kanálu ARKANCE nebo zde na BIMfo.cz.

ZÁVĚR

 

 

Převzato z LinkedIn

, Martin Slanec