Aktuality >> Collaborative Design vs. Concurrent Design

Collaborative Design vs. Concurrent Design

Tímová spolupráca pri dizajne vs. paralelný / súbežný / dizajn

Aktuality

BIM technológie nám priniesli do procesu návrhu dizajnu  a výstavby budov veľa nového a užitočného. Zopakujem niektoré obecné benefity BIM: zvýšenie konkurencieschopnosti, minimalizácia chýb, efektívnejší spôsob navrhovania, automatické výkazy, predchádzanie kolíziám, využitie modelu pre 4D a 5D, zníženie odpadu, úspornejšie budovy, skrátenie celého cyklu, ...
 
Veľmi veľkým prínosom BIM technológie je úplne nový spôsob práce a spolupráce návrhového tímu ktorý bez jednotného modelu a riadenia prístupu k nemu nebol v minulosti možný. V dnešnej dobe sa podobné požiadavky na spoluprácu objavujú stále častejšie:

„Dobrý deň, zaujímam sa o kompletnú sadu nástrojov pre BIM projektovanie pre stavebnú firmu. Potreboval by som nástroj na vzájomné spolupracovanie architektov, konštruktérov, statikov a všetkých profesistov až po výsledné vizualizácie.“

Dokonca bývajú doplnené tým že investor, ktorý chce mať vývoj stavby pod kontrolou  a tím architektov sedí úplne inde ako tím konštruktérov ako aj profesistov.

Na stránkach Autodesku možno nájsť krátky blog  Collaborative Design vs. Concurrent Design popisujúci možnosti práce ktoré nám BIM technológia v súčasnej dobe umožňuje.

Tímová spolupráca na návrhu a paralelný návrh  sú spojené prístupy k návrhu a tvorbe dizajnu ale majú veľmi odlišné úlohy v procese celého návrhu. Najväčší rozdiel medzi oboma spôsobmi tvorby dizajnu je, že tímová spolupráca štandardne umožňuje to že na projekte spoločne pracuje viacero pracovníkov, zatiaľ čo pri súbežnom-paralelnom spôsobe pracuje na rovnakom návrhu v rovnakom čase viacero pracovníkov čo umožňuje užívateľom vykonávať zmeny v reálnom čase na rovnakom súbore alebo skupine súborov.

 

Collaborative Design - Tímová spolupráca pri návrhu

Tímová spolupráca pri dizajne je proces pri ktorom niekoľko účastníkov projektu spolupracuje na spoločnom cieľovom návrhu prostredníctvom prístupu k zdieľaným súborom a informáciám o návrhu. Pracovníci takéhoto tímu často pracujú systémom iteratívneho procesu / postupne krok za krokom /,  ktorý zahŕňa pravidelnú komunikáciu, spätnú väzbu, revízne zasadania a čoraz viac vyžívajú technológie ktoré napomáhajú riadiť komplexné projekty a samozrejme zdieľané súbory.

Collaboration softvér

Existuje mnoho typov softvéru pre spoluprácu a nástrojov ktoré umožňujú efektívnejšiu spoluprácu na návrhu dizajnu a jeho dodávke. Autodesk ponúka rad riešení k tomu aby  projekčný tím mohol realizovať a dodávať  projekty s  Collaborative prístupom – spoločnej práce viacerých projektantov:

  • BIM 360 Team, Vault , BIM 360 Docs, Fusion 360, ...
 

Concurrent Design - Paralelný - súbežný dizajn

Paralelný - súbežný dizajn posúva spoluprácu pri návrhu o krok ďalej pridaním pokročilej správy dát a paralelnej práce na spoločnom dátovom modeli. Použitím paralelného návrhového procesu môžu dvaja alebo viacerí pracovníci vytvárať, editovať a pracovať naraz súbežne s rovnakým súborom v reálnom čase, čo odstraňuje oneskorenie spojené s tradičným iteratívny procesom návrhu a vedie k zvýšeniu efektivity pri realizácii projektu.

Concurrent sofvér

V tomto kontexte paradoxne nazvaný softvér Collaboration for Revit umožňuje paralelnú tvorbu návrhu a zabezpečuje kontrolu prístupu k jednotlivým entitám / checking in and out / súborov.


 

, Ladislav Molnár