Aktuality >> Co znamená zkratka MVD?

Co znamená zkratka MVD?

Model View Definition jako podmnožina formátu IFC

Aktuality

IFC

MVD  je zkratka z anglického Model View Definition. Česky by se to dalo přeložit jako definice pohledu na model. MVD je v podstatě podmnožina IFC formátu (o formátu IFC jsme psali nedávno), která definuje požadavky na zobrazení modelu, co se týká úrovně detailu, množství obsažených informací a účelu použití.

Proč by vlastně nestačil pro výměnu dat samotný formát IFC? Protože každý uživatel BIM modelu má různé požadavky na zobrazení a množství informací je třeba odlišit, pro jaký účel bude IFC model použit.  Ne vždy je třeba exportovat kompletní model se všemi parametry. Jednak to může znamenat velký objem dat, se kterými se špatně pracuje a zároveň není třeba všechna data přenášet. A právě k tomu slouží MVD. Při sjednávání smluv mezi investorem a dodavatelem je tak možné předem určit, jaká data budou předávána s ohledem na určité MVD.

MVD jsou ukládána do xml formátu (MVDXML) a definují jaké hodnoty, jakých parametrů jsou povoleny. Například může být požadováno, aby se u stěny uložila hodnota požární odolnosti, hodnota klasifikace podle standardu OmniClass a informace o modulu pružnosti použitého materiálu. Je to tedy jakási kontrola dat modelu. Kromě kontroly umožňuje formát MVDXML například:

 • exportovat automaticky jen data obsažená v pohledu
 • kontrolovat parametry, zda obsahují požadované hodnoty
 • vyzývat uživatele k doplnění informací
 • importovat a exportovat data do předem nastavených tabulek
 • filtrovat ucelené části z pohledu (např. vzduchotechniku)

Jednotlivé BIM aplikace mají rozdílné nastavení exportu a importu IFC formátu.  Kromě verze IFC, která je daná certifikací daného produktu (nejčastěji se lze setkat s formátem 2x3) je důležité také nastavení mapování objektů na odpovídající třídu IFC.

U Revitu není ve výchozí instalaci nastavení exportu/importu IFC řádně namapováno a má jen omezené možnosti nastavení. Tzn. že řada objektů Revitu se exportuje nebo importuje jako obecný model nebo vůbec. Jako výchozí proto doporučuji používat vylepšený export/import formátu IFC, který byl upraven ve spolupráci Autodesku s neziskovou organizací buildingSmart, která vyvíjí formát IFC. Doplňkovou aplikaci si můžete stáhnout zde: Autodesk App Store. Tato aplikace umožňuje pokročilejší nastavení exportu a zároveň obsahuje více přednastavených exportů s ohledem na definici MVD.

Popis nejčastěji používaných MVD:

 • IFC 2x3 Coordination View 2.0 – je určen pro koordinaci mezi architektem, projektantem TZB a statikem během fáze návrhu stavby. Cílem je umožnit sdílet informace o budově mezi hlavními disciplínami z hlediska koordinace.
  Použití – například pro předání architektonického modelu projektantovi TZB pro další práci.
 • IFC4 Reference View – je určen pro modely, které budou využity jako externí reference a nepředpokládá se jejich zpětný export do výchozí aplikace. Obsahuje většinou jen geometrický tvar. Použití - například pro kontrolu kolizí, výkaz materiálu nebo pro simulaci výstavby.
 • IFC4 Design Transfer View – je určen pro všechny pracovní postupy, které počítají s další editací modelu. Obsahuje množství parametrů ze všech disciplín.
  Použití – například pro předání architektonického modelu projektantovi TZB pro další práci, nebo k archivačním účelům

, Václav Statečný