Aktuality >> Co přinesla konference "BIM pro investory"

Co přinesla konference "BIM pro investory"

Nejnovější trendy a přínosy technologie BIM pro segment investorů

Aktuality

Dne 1.6.2022 byla společností Arkance Systems CZ pořádána konference „BIM pro investory“. Mezinárodní společnost Arkance Systems je leader v oblasti BIMu ve stavebnictví a již roky sbírá dotazy a podněty zákazníků a odborné veřejnosti na toto téma. Proto se tato společnost rozhodla uspořádat konferenci, kde vysvětlí, co technologie BIM může přinést, její principy, metody a na zkušenostech od svých zákazníků demonstruje výhody a strasti tohoto moderního řešení. Celá akce byla tentokrát zaměřena čistě pro potřeby stavebních investorů, developerů, popřípadě stavebníků.

Jako první bylo potřeba vysvětlit koncept BIM, proč vůbec vznikl a proč evoluce došla až sem.  Společností Autodesk byly prezentovány grafy od propojení procesů a osob až po demografii, kde bylo patrné, jaké budou požadavky na výstavbu a sítě v letech příštích. Ano, je nás na Zemi čím dál více a budeme potřebovat někde bydlet.Proč by měl investor požadovat BIM? A proč v době digitalizace stále nahlížíme do štosů papírů? Může být 2D dokumentace dostačující? Samé otázky. Na tyto otázky odpověděl pan Tomáš Lendvorský, dlouholetý a zkušený odborník na BIM ve stavebnictví.

Díky novým technologiím může investor sledovat, jak roste dokumentace projektu, přímo ve svém prohlížeči. Díky cloudu může komunikovat s projektantem, vidět hrozící kolize, sledovat změny, vyjadřovat se k dokumentaci. Může přepínat mezi 2D a 3D dokumentací a rozklikávat parametry jednotlivých entit. Investor také může přímo v cloudu zjistit, zda jeho záměr má finanční rentabilitu. Díky umělé inteligenci (AI) a Machine Learningu může investor pracovat s různými variantami umístění budov a na ty následně spustit celou řadu analýz. Investor tak dostane ucelený přehled, zda je možné záměr uskutečnit. Více zde:


 https://youtube.com/playlist?list=PLo5kb_3mAbJmBi-j7w5Pz18RQwzCd5KdW

Zkušenosti zákazníků – Letiště Praha a.s.

O zkušenostech s BIM hovořil pan Daniel Šmejkal, BIM manager společnosti Letiště Praha. Pan Šmejkal poradil, jak začít s BIMem, co k tomu potřebujete, jaký zvolit datový standard a jak zadat BIM zakázku. A taky, zda potřebujeme CDE (společné datové uložiště).  Dle slov pana Šmejkala je CDE základ. Najdete tam organizované informace, evidenci úkolů a to vše zefektivňuje práci a komunikaci. Letiště Praha používá řešení od Autodesku, tedy Construction Cloud. Díky BIM a CDE dokáže Letiště Praha připomínkovat model i při kontrolním dnu, eliminovat kolize, vytvářet kontrolní rozpočty a tak pružně reagovat na vzniklé požadavky. Data má společnost provázaná se svým facility systémem.
 

Zkušenosti zákazníků – GLP s.r.o.

Za společnost GLP vystoupil pan Filip Krzywoň, technický manager, který měl na starosti výstavbu logistických hal nedaleko Prahy. Nyní představují tyto haly nejmodernější řešení v Evropě. Při projekci a výstavbě bylo použito Společné pracovní prostředí pro všechny zainteresované, s názvem Autodesk Construction Cloud.​ To umožnilo všem zúčastněným sdílet data, připomínkovat projekt, sledovat změny a porovnávat verze, mít jen jediný zdroj pravdy, na jednom místě a odkudkoliv. Tím se zajistila rychlá výstava bez značných víceprací.

Po výstavbě se potřebná data překopírovala do facility nástroje twiGIS, který vyvíjí společnost Arkance Systems. Přitom původní data (skutečné provedení) dál zůstávají na platformě Autodesk Construction Cloud. K těmto datům se l¨ze kdykoliv vrátit i v prokliku z FM nástroje twiGIS.

GLP tímto řešením poskytuje svým nájemcům, v současnosti např. společnosti ALZA nadstandardní komfort. Po objektu jsou nalepeny malé QR kódy, kde v případě nefunkčnosti nájemce naskenuje patřičný QR kód s problémovým místem a odešle tak požadavek na dispečink správy budovy pro sjednání nápravy. Dispečink má tak při ruce technické listy a kompletní auditní stopu celé stavby. A nejen to. Vlastník budovy dokáže vyhodnocovat chování osob v budově, sbírat data o větrání, topení zároveň, jak často se otevírají vrata, apod. - a tyto data dále vyhodnocovat a optimalizovat tak provoz.
Pro více informací doporučujeme zhlédnout toto video:


, Václav Marek