Aktuality >> Co přináší Autodesk Construction Cloud českým stavařským firmám?

Co přináší Autodesk Construction Cloud českým stavařským firmám?

Zeptali jsme se 10 zástupců z řady současných uživatelů CDE nástrojů ACC resp. BIM 360

AktualityAutodesk Construction Cloud (ACC) je platforma sjednocující specializované nástroje pro návrh budovy, výstavbu a správu. Součástí této sjednocené platformy jsou produkty BIM 360 určené pro návrh budovy a stavbu a také aplikace pro představební přípravu, výkaz výměr nebo správu budovy.

Základním stavebním prvkem této cloudové platformy je inteligentní jednotné úložiště BIM dat, propojené s projekčními nástroji Autodesku a dalších firem. Toto společné datové prostředí (common data environment, CDE) nabízí zabezpečený přístup k aktuálním verzím všech projektových dokumentů, včetně výkresové dokumentace, 3D BIM modelů a všech metadat. Kterýkoliv přizvaný účastník projektu tak může jednoduše prohlížet, připomínkovat nebo dokonce upravovat ta data, ke kterým je mu přidělen přístup. Většinu z těchto operací lze přitom provádět z pouhého webového prohlížeče nebo z mobilního zařízení, nejsou potřeba žádné další specializované nástroje.

Díky snadnému a rychlému týmovému přístupu ke správným a aktuálním dokumentům projektu se zvyšuje produktivita týmové spolupráce s kooperanty, investory i stavbou a omezuje se riziko nákladných chyb.

Jak hodnotí praktické zkušenosti s využitím nástrojů ACC, resp. BIM 360 zástupci významných stavařských firem a správců majetku? Na uplynulé konferenci CADfórum 2022 jsme se zeptali některých současných uživatelů, zákazníků Arkance Systems: Co vám přináší společné datové prostředí (CDE) Autodesk Construction Cloud? Jaké jsou jejich odpovědi?Více o řešeních Autodesk Construction Cloudu najdete na stránce Autodesk Construction Cloud. Budoucnost Autodesk Forma a dalších připravovaných cloudových nástrojů Autodesku představila nedávná konference Autodesk University.

Vyžádejte si další informace a příklady úspěšných referencí: info.cz@arkance-systems.com

, Marek Rosecký